املاک مازندران: جستجوی املاک و مسکن استان مازندران

مازندران : 1,395 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95858چالوسبهارویلامعاوضه400650,000,000650,000,0001396/03/09
95830سوادکوهزیرآبویلافروش400750,000300,000,0001396/03/07
95813سوادکوهمطهری1آپارتمانرهن و اجاره110500,00011,000,0001396/03/06
85813نوردانشگاهتجاریرهن و اجاره110350,0002,000,0001396/03/06
85806نوردانشگاهمغازهرهن و اجاره24300,0002,000,0001396/03/06
86384نورشهید حسینیزمینفروش271350,00094,850,0001396/03/06
95794سوادکوهانارمزمینفروش6,500230,0001,500,000,0001396/03/03
95790سوادکوهشهید اکبرنژادزمینفروش180330,00059,400,0001396/03/03
95789سوادکوهشهید اکبرنژادزمینفروش200300,00060,000,0001396/03/02
95786جویبارچپکرودزمینفروش110850,00093,500,0001396/03/02
95569آملهزارسنگرتجاریفروش2,3503,000,0007,050,000,0001396/02/30
95469رامسرکتالمزمینفروش920200,000,0001396/02/16
95694سرخرودنهارخوران آپارتمانفروش80272,000,0001396/02/16
95682ساریکمربندی شرقیزمینفروش800500,000400,000,0001396/02/15
95681رامسرمیرزا کوچک خانزمینفروش1,00055,00055,000,0001396/02/14
95678سوادکوهزیرآبزمینفروش400290,000116,000,0001396/02/14
95415ساریبلوار خزرآپارتمانفروش801,600,000136,000,0001396/02/09
95661نوشهربهار آزادیتجاریرهن و اجاره1505,000,000100,000,0001396/02/09
95646سرخرودبهارزمینفروش350950,000332,500,0001396/02/04
95637چالوسنمک آبرودآپارتمانفروش135750,000,0001396/02/03
95634نوشهرکمربندی زمینفروش3,000150,000450,000,0001396/02/02
95631چالوسخط 8، کوی گلستان ویلافروش25290,000,0001396/02/01
95551کلاردشتنيلوفرانزمینفروش388,000350,000135,800,0001396/01/19
95525محمودآبادخانه درياویلامعاوضه2411,200,000195,000,0001396/01/15
95519بابلسرشهید پولاییآپارتمانفروش200500,000100,000,0001396/01/14
95500کلاردشتطیدره، باران سبززمینفروش14,285120,0001,700,000,0001396/01/06
95495ساریفرح آبادزمینفروش40,0001,000,00040,000,000,0001396/01/05
95494نوشهرلالهزمینفروش15,000350,0005,000,000,0001396/01/05
95493آملدابودشتزمینفروش10,00065,000650,000,0001396/01/04
95346محمودآبادشهرک محسن چترسفیدزمینفروش162493,00080,000,0001395/12/19
Page top