جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,384 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
26451تهرانسعادت آبادکلنگیفروش87117,000,000150,807,000,0001393-09-08
26452تهراناقدسیهآپارتمانفروش1227,500,000915,000,0001393-09-08
26456تهرانمقدس اردبیلیکلنگیفروش46550,000,0001393-09-08
26458تهرانآیت الله کاشانیاداریفروش576,000,000342,000,0001393-09-08
26459تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش633,420,000215,000,0001393-09-08
26460تهرانازگلآپارتمانفروش1305,600,000728,000,0001393-09-08
26461تهرانازگلآپارتمانفروش1509,000,0001,350,000,0001393-09-08
26462تهرانسازمان برنامه شمالیمغازهفروش5030,000,0001,500,000,0001393-09-08
26464تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1405,750,000805,000,0001393-09-08
26465تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش703,600,000252,000,0001393-09-08
26467تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1155,400,0006,221,000,0001393-09-08
26474تهراندارآباد - پورابتهاجآپارتمانفروش937,450,000692,850,0001393-09-08
26476تهرانسید خندان - دبستان آپارتمانفروش623,600,000223,000,0001393-09-08
26479تهرانستارخان آپارتمانفروش985,760,000563,000,0001393-09-08
26480تهرانستارخان - شادمان آپارتمانفروش713,500,000248,500,0001393-09-08
26481تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش543,800,000205,200,0001393-09-08
26482تهراندروسآپارتمانفروش16012,500,0002,000,000,0001393-09-08
26484تهراناشرفی اصفهانیمستغلاتفروش6506,500,0001393-09-08
26485تهرانمقدس اردبیلیکلنگیفروش46550,000,0001393-09-08
26487تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش985,500,000539,000,0001393-09-08
26489تهرانباغ فیض آپارتمانفروش955,500,000522,500,0001393-09-08
26490تهرانبنی هاشم مغازهفروش17350,000,0008,650,000,0001393-09-08
26491تهراندارآبادآپارتمانفروش1105,700,000627,000,0001393-09-08
26492تهراندولتمستغلاتفروش5648,000,0001393-09-08
26493تهرانسبلان آپارتمانفروش603,000,000180,000,0001393-09-08
26494تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1216,200,000750,200,0001393-09-08
26495تهرانایرانپارسآپارتمانفروش803,750,000300,000,0001393-09-08
26496تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش825,245,000430,000,0001393-09-08
26497تهراناشرفی - فکوریآپارتمانفروش1006,200,000620,000,0001393-09-08
26498تهرانازگلآپارتمانفروش1215,500,000665,500,0001393-09-08
Page top