جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,384 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
26788تهرانصادقیه - ف اولآپارتمانفروش1185,500,000649,000,0001393-09-10
26789تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش552,600,000143,000,0001393-09-10
26790تهراننارمک - دردشتکلنگیفروش2009,500,0001,900,000,0001393-09-10
26791تهرانمجیدیه جنوبیکلنگیفروش1086,700,000723,600,0001393-09-10
26792تهرانفاطمیمغازهفروش5045,000,0002,250,000,0001393-09-10
26793تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1068,600,000911,600,0001393-09-10
26794تهرانونک - شیخ بهاییآپارتمانفروش1008,000,000800,000,0001393-09-10
26795تهرانعباس آباد - بهشتیمستغلاتفروش48011,000,0001393-09-10
26796تهرانظفر- فرید افشارآپارتمانفروش807,500,000600,000,0001393-09-10
26797تهرانمرزدارانزمینفروش57714,000,00080,780,000,0001393-09-10
26798تهرانمیرداماداداریفروش15416,000,0002,464,000,0001393-09-10
26799تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1267,000,000882,000,0001393-09-10
26800تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش11816,500,0001,947,000,0001393-09-10
26801تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش28516,600,0004,731,000,0001393-09-10
26802تهرانگاندیآپارتمانفروش1439,800,0001,401,400,0001393-09-10
26819تهرانقیطریهآپارتمانفروش1109,000,000990,000,0001393-09-10
26821تهرانکامرانیهآپارتمانفروش20514,500,0002,972,500,0001393-09-10
26824تهرانفرمانیهکلنگیفروش11330,000,0003,390,000,0001393-09-10
26826تهرانشهرک غربکلنگیفروش17515,000,0002,625,000,0001393-09-10
26845تهرانتیرانداز (حجرابن عدی)زمینفروش41212,000,0005,000,000,0001393-09-10
26847تهرانیافت آبادزمینفروش220کارشناسیکارشناسی1393-09-10
26526تهراناقدسیهآپارتمانفروش1526,300,000957,600,0001393-09-09
26527تهرانالهیهاداریفروش6018,000,0001,080,000,0001393-09-09
26528تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش643,750,000240,000,0001393-09-09
26529تهرانسازمان برنامه جنوبیآپارتمانفروش604,800,000288,000,0001393-09-09
26530تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش655,500,000357,500,0001393-09-09
26531تهرانپاسدارانمغازهفروش10445,000,0001393-09-09
26532تهرانپاسداران - نیستانمغازهفروش24120,000,0001393-09-09
26533تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش564,825,000270,000,0001393-09-09
26534تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش1356,400,000864,000,0001393-09-09
Page top