جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,380 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
27320تهرانجردناداریفروش11012,000,0001,260,000,0001393-09-15
27321تهراندولتآپارتمانفروش1708,000,0001,360,000,0001393-09-15
27322تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1728,500,0001,462,000,0001393-09-15
27323تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش908,500,000765,000,0001393-09-15
27324تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش1306,000,000780,000,0001393-09-15
27325تهران پاک شمالیآپارتمانفروش1155,500,000632,500,0001393-09-15
27326تهرانستارخانآپارتمانفروش1255,500,000687,500,0001393-09-15
27327تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش1002,800,000280,000,0001393-09-15
27328تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1205,200,000624,000,0001393-09-15
27329تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1138,000,000904,000,0001393-09-15
27336تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1103,800,000418,000,0001393-09-15
27337تهرانتهرانپارس - استخرآپارتمانفروش723,610,000260,000,0001393-09-15
27340تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1357,500,0001,012,500,0001393-09-15
27341تهراندولتآپارتمانفروش966,770,000650,000,0001393-09-15
27345تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش904,600,000414,000,0001393-09-15
27346تهرانجردنآپارتمانفروش1459,500,0001,377,500,0001393-09-15
27348تهراندولتآپارتمانفروش967,500,000720,000,0001393-09-15
27350تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1059,100,000955,500,0001393-09-15
27351تهراندریان نوآپارتمانفروش954,000,000380,000,0001393-09-15
27352تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1459,500,0001,377,500,0001393-09-15
27353تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش919,000,000819,000,0001393-09-15
27356تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش574,035,000230,000,0001393-09-15
27357تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1307,200,000936,000,0001393-09-15
27358تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش12311,000,0001,738,000,0001393-09-15
27359تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش605,835,000350,000,0001393-09-15
27366تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش11013,500,0001,485,000,0001393-09-15
27369تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1109,000,000990,000,0001393-09-15
27370تهرانجردن - ولیعصرآپارتمانفروش1509,500,0001,425,000,0001393-09-15
27374چمستانچمستان ویلافروش210180,000,0001393-09-15
27378قدسبلوار انقلابمستغلاتفروش4221,407,5001,900,000,0001393-09-15
Page top