جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,369 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
27676چمستانجاده کلودهویلافروش22075,000,0001393-09-18
27677چمستانجاده کلودهویلافروش23075,000,0001393-09-18
27678چمستانجاده کلودهویلافروش230140,000,0001393-09-18
27679چمستانچمستانزمینفروش4,86035,000170,100,0001393-09-18
27688آمل آمل به محمودآبادباغفروش7,40043,000318,200,0001393-09-18
27698چمستانآمل به چمستانویلافروش220840,000185,000,0001393-09-18
27699رودسرخیابان شهدا زمینفروش11,695100,0001,000,000,0001393-09-18
27718چمستانآمل - چمستانویلافروش23078,00018,000,0001393-09-18
27722چمستانآمل - چمستانویلافروش230735,000170,000,0001393-09-18
27724چمستانآمل - چمستانویلافروش40063,000250,000,0001393-09-18
27725چمستانجاده کلودهویلافروش240500,000115,000,0001393-09-18
27726چمستانآمل - چمستانویلافروش220615,000135,000,0001393-09-18
27727چمستان آمل به چمستانویلافروش270515,000139,000,0001393-09-18
27728چمستان آمل به چمستانویلافروش700205,000,0001393-09-18
14132آملييلاق لهرزمینفروش5,00080,000400,000,0001393-09-17
16497آملآفتاب 33آپارتمانفروش951,600,000152,000,0001393-09-17
19502آملهرازمستغلاتفروش1,200850,00012,000,000,0001393-09-17
21519آملجاده فریدونکنارکارخانجاتفروش760600,000,0001393-09-17
21953آملکلودهزمینفروش252100,00025,000,0001393-09-17
23227آمل فیروزکلازمینفروش1,000150,000150,000,0001393-09-17
23779آملییلاق بلدهویلافروش2,000300,000,0001393-09-17
27216آملمنطقه چلاوزمینفروش820170,000140,000,0001393-09-17
27372تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1728,500,0001,462,000,0001393-09-17
27566محمودآبادآمل به محمودآبادویلافروش520270,000,0001393-09-17
27493تهرانبخت آزادآپارتمانفروش602,800,000168,000,0001393-09-17
27498تبریزچهار راه طالقانیمستغلاتاجاره80300,0001393-09-17
27517تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش1075,500,000588,500,0001393-09-17
27565تهرانشهرک آزادیآپارتمانفروش613,700,000225,700,0001393-09-17
27567چمستانچمستانویلافروش230165,000,0001393-09-17
27580تهرانهاشمی - جیحونآپارتمانفروش802,700,000216,000,0001393-09-17
Page top