جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,384 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
30932تهرانمیردامادآپارتمانفروش757,000,000525,000,0001393-10-17
30933تهرانمرزدارانآپارتمانفروش967,800,000748,800,0001393-10-17
30935تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش706,200,000434,000,0001393-10-17
30936تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001393-10-17
30937تهرانمیرداماداداریفروش1638,500,0001,385,500,0001393-10-17
30938تهراننیاوران - مژدهآپارتمانفروش9012,100,0001,089,000,0001393-10-17
30939تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش12016,000,0001,920,000,0001393-10-17
30940تهرانستارخان - حبیب الهیآپارتمانفروش804,375,000350,000,0001393-10-17
30941تهرانستارخانآپارتمانفروش864,700,000404,200,0001393-10-17
30942تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش956,200,000589,000,0001393-10-17
30943تهرانشهرک غربکلنگیفروش28550,000,00014,250,000,0001393-10-17
30944تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1147,500,000855,000,0001393-10-17
30945تهرانقلهک - یخچالآپارتمانفروش928,500,000782,000,0001393-10-17
30946تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش17515,000,0002,625,000,0001393-10-17
30947تهرانفرمانیهآپارتمانفروش30013,000,0003,900,000,0001393-10-17
30948تهرانمیردامادآپارتمانفروش1599,100,0001,446,900,0001393-10-17
30949تهرانصادقیه - ف اولآپارتمانفروش854,150,000350,000,0001393-10-17
30950تهرانونک - خدامیآپارتمانفروش788,500,000663,000,0001393-10-17
30951تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001393-10-17
30952تهراننیاورانآپارتمانفروش668,500,000561,000,0001393-10-17
30953تهرانقلهکآپارتمانفروش1076,500,000695,500,0001393-10-17
30954تهرانستارخانکلنگیفروش60010,000,0006,000,000,0001393-10-17
30955تهرانولنجکآپارتمانفروش909,400,000846,000,0001393-10-17
30956تهرانفرمانیهآپارتمانفروش20030,000,0006,000,000,0001393-10-17
30957تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1687,500,0001,260,000,0001393-10-17
30958تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش2174,500,000976,500,0001393-10-17
30960تهرانشهرک غربکلنگیفروش250کارشناسیکارشناسی1393-10-17
31038نورکمربندی شرقیزمینفروش300400,000120,000,0001393-10-17
31044ورامینورامینآپارتمانفروش70کارشناسیکارشناسی1393-10-17
18733تنکابننشتارودزمینفروش184184,00070,000,0001393-10-16
Page top