جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 36,950 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
44137تهراننیاورانآپارتمانفروش17412,800,0002,304,000,0001394-03-12
44139تهراننظام آبادآپارتمانفروش402,450,00098,000,0001394-03-12
44140تهرانبخت آزادآپارتمانفروش753,500,000262,500,0001394-03-12
44141تهرانوحیدیهآپارتمانفروش752,800,000210,000,0001394-03-12
44142تهراننارمکمستغلاتفروش2325,800,0001,345,600,0001394-03-12
44143تهرانپدر ثانیکلنگیفروش1865,685,000540,000,0001394-03-12
44144تهراننارمکمستغلاتفروش1585,700,000900,000,0001394-03-12
44145تهراننارمک - سمنگانکلنگیفروش2809,135,000950,000,0001394-03-12
44146تهرانمیردامادکلنگیفروش54021,750,00012,000,000,0001394-03-12
44147تهرانمیردامادآپارتمانفروش13510,500,0001,417,500,0001394-03-12
44148تهراننفت شمالیآپارتمانفروش23013,900,0003,197,000,0001394-03-12
44149پردیسفاز سهآپارتمانفروش851,600,000110,000,0001394-03-12
44150تهرانمیرداماداداریفروش959,000,000855,000,0001394-03-12
43927تهرانمدنی شمالیکلنگیفروش1806,800,000863,600,0001394-03-11
43928تهراننارمک - گلبرگکلنگیفروش807,215,000700,000,0001394-03-11
43929تهراننارمکآپارتمانفروش734,000,000292,000,0001394-03-11
43930تهرانخواجه نظام آپارتمانفروش603,500,000210,000,0001394-03-11
43931تهرانخواجه نظام آپارتمانفروش623,700,000230,000,0001394-03-11
43932تهرانخواجه نظام مستغلاتفروش2564,300,0001,100,800,0001394-03-11
43933تهرانخواجه نظام آپارتمانفروش503,600,000180,000,0001394-03-11
43934تهرانگرگان - نامجومستغلاتفروش4002,900,0001,160,000,0001394-03-11
43935تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش463,580,000164,680,0001394-03-11
43936تهرانمطهریمستغلاتفروش1055,000,0001394-03-11
43937تهرانمرزدارانآپارتمانفروش14410,416,0001,500,000,0001394-03-11
43938تهراناطاعتی شمالیآپارتمانفروش1255,400,000675,000,0001394-03-11
Page top