جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 36,950 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
46598تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش604,500,000270,000,0001394-04-06
46597تهراناقدسیهآپارتمانفروش11511,700,0001,350,000,0001394-04-06
46596تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش804,250,000340,000,0001394-04-06
46595تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش765,000,000380,000,0001394-04-06
46594تهرانآجودانیهآپارتمانفروش14312,000,0001,836,000,0001394-04-06
46593اصفهاناحمد آبادآپارتمانرهن7035,000,0001394-04-06
46629تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1307,800,0001,014,000,0001394-04-06
46628تهرانستارخان - حبیب الهیآپارتمانفروش824,600,000377,200,0001394-04-06
46626تهرانپاسداران - بوستانکلنگیفروش63417,000,0008,653,000,0001394-04-06
46625تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1154,000,000460,000,0001394-04-06
46624تهراناقدسیهآپارتمانفروش1456,500,000942,500,0001394-04-06
46623تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش915,500,000500,500,0001394-04-06
46622تهراننیاوران - مژدهآپارتمانفروش12811,000,0001,408,000,0001394-04-06
46621تهراننیاورانآپارتمانفروش29015,000,0004,350,000,0001394-04-06
46620تهرانفرمانیهآپارتمانفروش23011,500,0001394-04-06
46619تهرانسلیمی شمالیآپارتمانفروش15010,500,0001,575,000,0001394-04-06
46618تهرانظفر - زرگندهآپارتمانفروش825,900,000480,000,0001394-04-06
46617تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1084,000,000432,000,0001394-04-06
46616تهرانصادقیه - ف اولآپارتمانفروش785,200,000405,600,0001394-04-06
46615تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1617,600,0001,223,600,0001394-04-06
46614تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش816,605,000535,000,0001394-04-06
46613تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش917,500,0001394-04-06
46602تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش706,250,000437,500,0001394-04-06
46603تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش832,500,000207,500,0001394-04-06
46604تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش933,600,000340,000,0001394-04-06
Page top