جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 36,949 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
94342تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1035,200,000535,600,0001395/10/04
94367تهرانقیطریهآپارتمانفروش2008,300,0001,660,000,0001395/10/04
94366تهرانظفرآپارتمانفروش835,542,000460,000,0001395/10/04
94365تهرانظفرآپارتمانفروش1005,600,000560,000,0001395/10/04
94360تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001395/10/04
94361تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش65012,500,0001395/10/04
94364تهرانظفرآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001395/10/04
94363تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش11212,000,0001,344,000,0001395/10/04
94362تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش2118,500,0001,793,500,0001395/10/04
94359تهراندولتکلنگیفروش20010,000,0001395/10/04
94352تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش1575,700,000894,900,0001395/10/04
94358تهراندولتآپارتمانفروش12010,000,0001,200,000,0001395/10/04
94351تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1908,500,0001,632,000,0001395/10/04
94356تهراندروسآپارتمانفروش1697,000,0001,183,000,0001395/10/04
94350تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1369,000,0001,224,000,0001395/10/04
94333تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش17514,000,0002,450,000,0001395/10/04
94334تهراننیاورانآپارتمانفروش1009,000,000900,000,0001395/10/04
94336تهرانولنجکآپارتمانفروش30515,000,0001395/10/04
94329تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش15012,000,0001,800,000,0001395/10/04
94354تهراندروسآپارتمانفروش778,181,818630,000,0001395/10/04
94357تهراندولتآپارتمانفروش1089,500,0001,026,000,0001395/10/04
94355تهراندروسآپارتمانفروش30012,300,0001395/10/04
94332تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش13011,500,000149,500,0001395/10/04
94326تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1108,500,000935,000,0001395/10/04
94353تهرانپاسدارانآپارتمانفروش15011,500,0001395/10/04
Page top