جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 36,949 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
96277اردبیلعالی قاپوویلافروش182350,000,0001396/06/22
96270تهراندویست دستگاهآپارتمانفروش1257,500,000937,000,0001396/06/19
96221نوردانشگاهویلارهن و اجاره200700,0007,000,0001396/06/17
86384نورشهید حسینیزمینفروش271350,00094,850,0001396/06/17
85813نوردانشگاهتجاریرهن و اجاره110350,0002,000,0001396/06/17
85806نوردانشگاهمغازهرهن و اجاره24300,0002,000,0001396/06/17
96253تهرانپورابتهاجآپارتمانرهن و اجاره1004,000,00080,000,0001396/06/16
96257تهرانقلیچ خانیآپارتمانرهن و اجاره1202,700,000130,000,0001396/06/16
96259تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1318,390,0001,100,000,0001396/06/16
96260تهرانستارخان آپارتمانرهن و اجاره922,700,27035,003,5001396/06/16
96261تهرانبلوار پاکنژادآپارتمانرهن و اجاره672,600,00030,000,0001396/06/16
96084تهراننلسون ماندلاآپارتماناجاره200150,0001396/06/16
96079تهراننلسون ماندلاآپارتماناجاره2008,000,0001396/06/16
96264لاهیجانجاده لیالستان لنگرود زمینفروش512180,00089,000,0001396/06/16
96265محمودآبادجلالی (دریا 9)زمینفروش205520,000102,500,0001396/06/16
96267لاهیجانکارگر 4آپارتمانپیش فروش1304,200,000546,000,0001396/06/16
95806تهراننلسون ماندلااداریاجاره2002,500,0001396/06/14
95774تهراننلسون ماندلااداریاجاره2003,000,0001396/06/14
96239تهرانآیت الله کاشانیمغازهرهن و اجاره161,00085,000,0001396/06/09
96220تهرانشهید فتح الهی شمالی آپارتمانرهن و اجاره52200,00055,000,0001396/06/09
96248تهرانآزادی اداریرهن و اجاره120کارشناسیکارشناسی1396/06/09
96240تهراندادمانآپارتمانفروش23724,000,0005,700,000,0001396/06/09
96235تهرانمهرامآپارتمانرهن112140,000,0001396/06/08
96246رشتکیلومتر ۴ جاده لاهیجانتجاریفروش1,3701,000,0001,370,000,0001396/06/08
96245آستانه اشرفیهشهید بهشتیکلنگیفروش125526,000263,000,0001396/06/08
Page top