جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,385 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95742تهرانجردن، نلسون ماندلااداریاجاره2004,000,0001396/02/31
95738تهرانابوذر، ربذه شمالیآپارتمانرهن و اجاره70900,00040,000,0001396/02/31
95374تهرانقصر فیروزهاداریرهن6043,000,0001396/02/30
95378تهرانسهروردیاداریفروش676,645,000445,000,0001396/02/30
95383لاهیجانکاشف السلطنهویلافروش2401,166,000280,000,0001396/02/30
95379تهرانسهروردیاداریرهن و اجاره702,500,00050,000,0001396/02/30
95569آملهزارسنگرتجاریفروش2,3503,000,0007,050,000,0001396/02/30
95659تهرانپاسداران، گلستاناداریرهن و اجاره55کارشناسیکارشناسی1396/02/28
95748تهرانفاطمی، زرتشتآپارتماناجاره21220,000,0001396/02/28
95743شمیراناتنلسون ماندلااداریاجاره2004,000,0001396/02/27
95735تهرانهفت تیر، سهروردی جنوبیاداریرهن و اجاره1865,000,00050,000,0001396/02/26
95719تهراننارمک، شهید آیتآپارتمانفروش694,300,000296,000,0001396/02/26
95721تهراننارمک، شهید افشاری آپارتمانفروش735,500,000401,000,0001396/02/26
95717تهرانطیب، خاورانآپارتمانفروش852,500,000212,000,0001396/02/26
95739اصفهانخانه اصفهان، ماه فرخیآپارتمانمعاوضه1854,200,000777,000,0001396/02/25
95697کرجدانشگاهآپارتمانفروش1401,200,000165,000,0001396/02/25
95680تهرانمجیدیه جنوبی، اثنی عشریآپارتمانفروش74270,000,0001396/02/25
95716تهرانفرجام، حیدرخانیآپارتمانرهن و اجاره68600,00065,000,0001396/02/24
14410تهرانبنی هاشم آپارتمانفروش605,500,000330,000,0001396/02/24
95639تهراندهکده المپیک، جدی اردبیلیآپارتمانفروش117کارشناسیکارشناسی1396/02/24
95625تهرانوحیدیه، دماوندآپارتمانفروش112335,000,0001396/02/24
95530تهرانهنگامآپارتمانفروش603,600,000215,000,0001396/02/24
95635تهرانیوسف آباد، توانیرآپارتمانرهن100129,000,0001396/02/24
85806نوردانشگاهمغازهرهن و اجاره24300,0002,000,0001396/02/23
85813نوردانشگاهویلارهن و اجاره200650,0005,000,0001396/02/23
86384نورشهید حسینیزمینفروش271350,00094,850,0001396/02/23
95718کرجکمالشهرزمینفروش1,4001,000,0001,400,000,0001396/02/23
95651تهرانشهرک غربزمینفروش1,24012,000,00014,880,000,0001396/02/22
95463تهرانشهرک غرب، درختیزمینفروش3,02512,000,00036,300,000,0001396/02/22
95466تهراننازی آباد، ابریشممغازهفروش1208,000,0002,000,000,0001396/02/22
Page top