جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,369 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87873تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001395/08/01
87868تهرانالهیهآپارتمانفروش17115,500,0002,650,500,0001395/08/01
87862تهرانپاسدارانآپارتمانفروش28212,000,0003,384,000,0001395/08/01
87901تهرانزغفرانیهآپارتمانفروش25417,000,0004,318,000,0001395/08/01
87880تهرانجردنکلنگیفروش57026,000,0001395/08/01
87870تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش505,800,000290,000,0001395/08/01
87858تهرانپاسدارانآپارتمانفروش829,757,000800,000,0001395/08/01
87906تهراندولتآپارتمانفروش9710,500,0001,015,800,0001395/08/01
87902تهراندیباجیآپارتمانفروش1009,500,0001395/08/01
87895تهرانصرافهای شمالیآپارتمانفروش1646,400,0001,049,600,0001395/08/01
87889تهرانبلوار پروینآپارتمانفروش813,400,000275,400,0001395/08/01
87874تهرانازگلکلنگیفروش1006,000,000690,000,0001395/08/01
87867تهرانخزر جنوبیآپارتمانفروش1168,000,000928,000,0001395/08/01
87910تهرانبلوار کاوهآپارتمانفروش807,000,000560,000,0001395/08/01
87903تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1457,500,0001,078,500,0001395/08/01
87857تهرانپاسدارانآپارتمانفروش957,500,000712,500,0001395/08/01
87891تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1248,500,0001,054,000,0001395/08/01
87886تهرانجردنآپارتمانفروش1347,835,0001,050,000,0001395/08/01
87872تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1126,300,000705,600,0001395/08/01
87860تهرانپاسداران شمالیآپارتمانفروش18810,000,0001,880,000,0001395/08/01
87911تهراندروسآپارتمانفروش20011,500,0002,300,000,0001395/08/01
87909تهرانبلوار کاوهآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001395/08/01
87905تهراندولتآپارتمانفروش959,000,000855,000,0001395/08/01
87900تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش27113,000,0003,523,000,0001395/08/01
87898تهرانستارخانآپارتمانفروش1204,600,000552,000,0001395/08/01
87887تهران212 شرقیآپارتمانفروش643,200,000204,800,0001395/08/01
87885تهرانجردنآپارتمانفروش808,000,000640,000,0001395/08/01
87899تهرانبهبودیآپارتمانفروش1005,200,000520,000,0001395/08/01
87897تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1607,000,0001,120,000,0001395/08/01
87884تهرانجنت آباد مرکزیمستغلاتفروش3209,000,0001395/08/01
Page top