جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 36,951 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
28709تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش755,300,000397,500,0001393-09-29
28710تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1228,000,000976,000,0001393-09-29
28721تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1346,500,000871,000,0001393-09-29
28723تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1056,476,190680,000,0001393-09-29
28724تهرانستارخانآپارتمانفروش1365,600,000761,600,0001393-09-29
28725تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش606,000,000360,000,0001393-09-29
28726تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش735,900,000430,000,0001393-09-29
28727تهرانعلامه جنوبیاداریفروش5512,000,000660,000,0001393-09-29
28730تهرانصادقیهاداریفروش784,500,000351,000,0001393-09-29
28734تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش856,800,000578,000,0001393-09-29
28735تهرانایران زمین جنوبیآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001393-09-29
28741تهرانپاک شمالیآپارتمانفروش844,000,000336,000,0001393-09-29
28742تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش546,800,000367,200,0001393-09-29
28746تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش855,000,000425,000,0001393-09-29
28750تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1459,000,0001,305,000,0001393-09-29
28751تهرانزعفرانیهاداریفروش12017,000,0001393-09-29
28752تهرانستارخانآپارتمانفروش723,300,000237,600,0001393-09-29
28753تهرانجردنکلنگیفروش50021,000,0001393-09-29
28755تهرانآجودانیهآپارتمانفروش32017,000,0001393-09-29
28756تهراندولتآپارتمانفروش838,800,000730,400,0001393-09-29
28758تهرانپاسدارانآپارتمانفروش829,000,000738,000,0001393-09-29
28759تهراناقدسیهآپارتمانفروش907,600,000684,000,0001393-09-29
28761تهراندروسآپارتمانفروش987,500,000735,000,0001393-09-29
28762تهرانسعادت آبادکلنگیفروش88022,000,0001393-09-29
28764تهرانالهیهآپارتمانفروش18310,000,0001,830,000,0001393-09-29
Page top