جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,357 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
3770تهرانانتهای اتوبان همت زمینفروش1,500,000کارشناسیکارشناسی1393-06-09
4121تهرانهمت غربآپارتمانفروش75کارشناسیکارشناسی1393-06-09
12853تهرانلویزان - خيابان شعبانلوآپارتمانفروش754,000,000298,000,0001393-06-09
13946تهرانخیابان ورداوردآپارتمانفروش89کارشناسیکارشناسی1393-06-09
15699تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1907,200,0001,368,000,0001393-06-09
15700تهرانآقابزرگیآپارتمانفروش28816,500,0004,752,000,0001393-06-09
14172تهرانهمت - خیابان آتی شهرزمینفروش9,5001,000,00042,000,000,0001393-06-09
15417تهرانخیام جنوبی - کوچه شهید جلالی کلنگیفروش1203,000,000360,000,0001393-06-09
15555تهران همت غربآپارتمانفروش1204,150,000498,000,0001393-06-09
15576آملاسپه کلاآپارتمانفروش125850,000,0001393-06-09
15664محلاتدانشگاه آزادآپارتمانرهن8013,000,0001393-06-09
15681تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1705,200,000884,000,0001393-06-09
15682تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001393-06-09
15683تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش864,650,000400,000,0001393-06-09
15684تهرانبزرگراه ارتشآپارتمانفروش10017,500,0001,750,000,0001393-06-09
15685تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1067,000,000742,000,0001393-06-09
15686تهرانبزرگراه ارتشآپارتمانفروش1158,000,000920,000,0001393-06-09
15687تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش956,300,000598,500,0001393-06-09
15688کرجفردیسآپارتمانفروش841,500,000125,000,0001393-06-09
15689تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش864,000,000344,000,0001393-06-09
15690تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش845,500,000462,000,0001393-06-09
15691تهرانستارخانآپارتمانفروش1185,000,000590,000,0001393-06-09
15692تهرانبلوار ارتشآپارتمانفروش1308,000,0001,040,000,0001393-06-09
15693تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش595,300,000312,000,0001393-06-09
15694تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش783,850,000300,000,0001393-06-09
15537آملابیاک محلهویلافروش13042,00055,000,0001393-06-08
15539تهرانشهرک ولیعصرآپارتمانفروش953,000,000303,000,0001393-06-08
15547کرج شهرك منظريهآپارتمانفروش971,640,000159,000,0001393-06-08
15548آملجاده حسین آباد به کلودهزمینفروش20095,00019,000,0001393-06-08
15549آملهرازویلافروش130230,00043,000,0001393-06-08
Page top