جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,384 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
18007تهراناقدسیهمغازهفروش1952,000,000988,000,0001393-06-24
18008تهراناقدسیهآپارتمانفروش120کارشناسیکارشناسی1393-06-24
18009تهراناقدسیهآپارتمانفروش160کارشناسیکارشناسی1393-06-24
18010تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش614,400,000268,400,0001393-06-24
18011تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش1827,500,0001,365,000,0001393-06-24
18013تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش905,300,000477,000,0001393-06-24
18014تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1155,800,000667,000,0001393-06-24
18015تهرانآرژانتیناداریفروش1045,770,000600,000,0001393-06-24
18016تهرانامیرآبادکلنگیفروش82515,000,00012,375,000,0001393-06-24
18017تهرانآجودانیهآپارتمانفروش24015,000,0003,600,000,0001393-06-24
18018تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش604,100,000246,000,0001393-06-24
18019تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11612,900,0001,496,400,0001393-06-24
18020تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش6216,500,0001,023,000,0001393-06-24
18021تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1537,600,0001,150,000,0001393-06-24
18022تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1575,000,000785,000,0001393-06-24
18023تهرانباغ فیضآپارتمانفروش754,000,000300,000,0001393-06-24
18024تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش934,500,000418,500,0001393-06-24
18025تهرانتجریشکلنگیفروش35025,000,0008,750,000,0001393-06-24
18026تهرانتجریشاداریفروش11615,000,0001,740,000,0001393-06-24
18027تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1274,800,000609,600,0001393-06-24
18028تهراناشرفی - 22 بهمنآپارتمانفروش674,500,000301,500,0001393-06-24
18029تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش135کارشناسیکارشناسی1393-06-24
18030تهرانسعادت آبادمغازهفروش3255,000,0001,760,000,0001393-06-24
18031تهرانتهرانپارس - ف اولآپارتمانفروش1134,200,000474,600,0001393-06-24
18032تهرانقنات كوثرآپارتمانفروش864,200,000361,200,0001393-06-24
18033تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش744,450,000329,300,0001393-06-24
18034تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش904,800,000432,000,0001393-06-24
18035تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش935,150,000478,950,0001393-06-24
18036تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1005,700,000570,000,0001393-06-24
18037تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش775,300,000408,100,0001393-06-24
Page top