جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,364 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
18412تهرانمجیدیه جنوبی آپارتمانفروش814,400,000356,400,0001393-06-27
18413تهرانگیشاآپارتمانفروش827,000,000574,000,0001393-06-27
18414تهرانگیشاآپارتمانفروش674,750,000318,250,0001393-06-27
18415تهرانگیشاآپارتمانفروش1556,900,0001,069,500,0001393-06-27
18416تهرانگیشاآپارتمانفروش867,200,000619,200,0001393-06-27
18417تهرانگیشاآپارتمانفروش1506,400,000960,000,0001393-06-27
18418تهرانگیشاآپارتمانفروش987,000,000686,000,0001393-06-27
18419تهران ونک - گاندی اداریفروش887,200,000633,600,0001393-06-27
18420تهران کردستان آپارتمانفروش1055,450,000870,000,0001393-06-27
18421تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش785,000,000390,000,0001393-06-27
18422تهرانآریاشهرمغازهفروش1125,000,000280,000,0001393-06-27
18423تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1106,600,000726,000,0001393-06-27
18424تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش655,800,000377,000,0001393-06-27
18425تهرانازگلآپارتمانفروش815,300,000429,300,0001393-06-27
18426تهرانازگلآپارتمانفروش827,500,000615,000,0001393-06-27
18427تهرانازگلآپارتمانفروش1008,000,000800,000,0001393-06-27
18428تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش22012,000,0002,640,000,0001393-06-27
18429تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش724,200,000302,400,0001393-06-27
18430تهراناشرفی اصفهانیاداریفروش14510,000,0001,450,000,0001393-06-27
18431تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش675,700,000381,900,0001393-06-27
18432تهراناشرفی - 22 بهمنآپارتمانفروش854,300,000365,500,0001393-06-27
18433تهراناقدسیهآپارتمانفروش1005,600,000560,000,0001393-06-27
18434تهراناقدسیهآپارتمانفروش1057,500,000787,500,0001393-06-27
18435تهراناقدسیهآپارتمانفروش1708,000,0001,360,000,0001393-06-27
18436تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش906,700,000603,000,0001393-06-27
18437تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش885,250,000462,000,0001393-06-27
18438تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش886,500,000572,000,0001393-06-27
18439تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش955,000,000475,000,0001393-06-27
18440تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش935,700,000530,100,0001393-06-27
18441تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1005,800,000580,000,0001393-06-27
Page top