جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,369 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
18783تهرانحکیمیهآپارتمانفروش904,500,000405,000,0001393-06-29
18784تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش593,500,000206,500,0001393-06-29
18785تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش734,000,000292,000,0001393-06-29
18786تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش864,400,000378,400,0001393-06-29
18787تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1255,700,000712,500,0001393-06-29
18788تهران ایرانپارسآپارتمانفروش774,200,000323,400,0001393-06-29
18790تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش854,650,000395,250,0001393-06-29
18791تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش905,500,000495,000,0001393-06-29
18792تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش503,200,000160,000,0001393-06-29
18793تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش563,570,000200,000,0001393-06-29
18794تهراندربندآپارتمانفروش1078,200,000877,400,0001393-06-29
18795تهراندروسآپارتمانفروش12513,000,0001,625,000,0001393-06-29
18796تهراندروسآپارتمانفروش1009,500,000950,000,0001393-06-29
18797تهراندروسآپارتمانفروش26012,200,0003,172,000,0001393-06-29
18798تهراندروسآپارتمانفروش1208,800,0001,056,000,0001393-06-29
18799تهراندروسآپارتمانفروش1508,800,0001,320,000,0001393-06-29
18800تهرانستارخانمستغلاتفروش4085,500,0002,244,000,0001393-06-29
18801تهرانستارخانآپارتمانفروش764,000,000304,000,0001393-06-29
18802تهراندولتآپارتمانفروش13710,500,0001,438,500,0001393-06-29
18803تهراندولتآپارتمانفروش1686,300,0001,033,200,0001393-06-29
18804تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش15413,000,0002,002,000,0001393-06-29
18805تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1008,700,000870,000,0001393-06-29
18806تهرانزعفرانیهاداریفروش13521,000,0002,835,000,0001393-06-29
18807تهرانزعفرانیه _ آصفآپارتمانفروش1306,000,000780,000,0001393-06-29
18808تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش452,600,000117,000,0001393-06-29
18809تهرانسبلانآپارتمانفروش503,400,000170,000,0001393-06-29
18810تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش663,500,000231,000,0001393-06-29
18811تهرانستارخانمستغلاتفروش60013,500,0001393-06-29
18812تهراندریان نوآپارتمانفروش1255,700,000712,500,0001393-06-29
18813تهرانستارخان _شادمانآپارتمانفروش954,600,000437,000,0001393-06-29
Page top