جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,381 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
19915تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش15010,000,0001,500,000,0001393-07-06
19916تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش11516,000,0001,840,000,0001393-07-06
19926تهرانهفت تیر - بهار آپارتمانفروش904,000,000360,000,0001393-07-06
19929تهرانخواجه نظامآپارتمانفروش602,800,000168,000,0001393-07-06
19939تهرانونک - گاندیکلنگیفروش52016,000,0008,320,000,0001393-07-06
19950تهرانمیر عمادآپارتمانفروش824,000,000330,000,0001393-07-06
19953تهران فاطمی - گلها اداریفروش814,300,000348,300,0001393-07-06
19958تهرانفرمانیه غربیکلنگیفروش25045,000,00011,250,000,0001393-07-06
19967تهراندارآبادآپارتمانفروش1306,900,000897,000,0001393-07-06
19968تهران شریعتی - دبستانآپارتمانفروش643,600,000230,400,0001393-07-06
19969تهراندربندآپارتمانفروش853,355,000285,000,0001393-07-06
19970تهراندربندآپارتمانفروش16010,000,0001,600,000,0001393-07-06
19971تهراندروسآپارتمانفروش14011,000,0001,540,000,0001393-07-06
19972تهراندروسآپارتمانفروش1487,500,0001,110,000,0001393-07-06
19973تهراندزآشیبآپارتمانفروش1709,000,0001,530,000,0001393-07-06
19974تهراندزآشیبآپارتمانفروش949,000,000846,000,0001393-07-06
19975تهراندزآشیبآپارتمانفروش1638,000,0001,304,000,0001393-07-06
19976تهراندولتآپارتمانفروش726,300,000453,600,0001393-07-06
19977تهراندولتاداریفروش907,800,000702,000,0001393-07-06
19978تهرانشریعتی - دولتآپارتمانفروش979,000,000873,000,0001393-07-06
19979تهرانشریعتی - دولتآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001393-07-06
19980تهرانفرمانیه مستغلاتفروش8,00012,500,000100,000,0001393-07-06
19981تهراندولتآپارتمانفروش14010,000,0001,400,000,0001393-07-06
19982تهراندولتآپارتمانفروش1456,500,000942,500,0001393-07-06
19983تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1036,000,000618,000,0001393-07-06
19985تهرانمقدس اردبیلیاداریفروش15016,000,0002,400,000,0001393-07-06
19986تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش1809,500,0001,710,000,0001393-07-06
19987دماوندروستای چنارزمینفروش1,40035,00049,000,0001393-07-06
19989تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1536,800,0001,040,400,0001393-07-06
19990تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1501,100,0001,650,000,0001393-07-06
Page top