جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 36,929 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
37406تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش654,380,000285,000,0001393-12-14
37407تهرانازگلآپارتمانفروش857,200,000612,000,0001393-12-14
37408تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1357,700,0001,039,500,0001393-12-14
37409تهراناقدسیهآپارتمانفروش1307,000,000910,000,0001393-12-14
37410تهراناقدسیه - شهرک قائمآپارتمانفروش1655,500,000907,500,0001393-12-14
37411تهرانسازمان برنامه جنوبیآپارتمانفروش644,300,000275,200,0001393-12-14
37412تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش585,500,000319,000,0001393-12-14
37413تهرانپاسدارانآپارتمانفروش12015,000,0001,800,000,0001393-12-14
37414تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1558,500,0001,317,500,0001393-12-14
37415تهرانپونکآپارتمانفروش624,510,000280,000,0001393-12-14
37416تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش834,200,000348,600,0001393-12-14
37417تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش684,040,000274,720,0001393-12-14
37418تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش804,800,000384,000,0001393-12-14
37419تهرانبلوار پروینآپارتمانفروش833,500,000290,000,0001393-12-14
37420تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001393-12-14
37421تهرانوفا آذرجنوبیآپارتمانفروش854,600,000391,000,0001393-12-14
37422تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش655,000,000325,000,0001393-12-14
37423تهرانپاسداران - دشتستانآپارتمانفروش888,800,000774,400,0001393-12-14
37425تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش735,300,000386,900,0001393-12-14
37426تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش855,200,000442,000,0001393-12-14
37428تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش725,500,000396,000,0001393-12-14
37429تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش11510,500,0001,207,500,0001393-12-14
37430تهرانپونک - حصارککلنگیفروش320800,000,0001393-12-14
37431تهرانپاسدارانآپارتمانفروش11510,500,0001,207,500,0001393-12-14
37432تهرانجردنآپارتمانفروش1288,203,0001,050,000,0001393-12-14
Page top