جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 36,949 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
37851تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش947,000,000658,000,0001393-12-19
37852تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1258,200,0001,025,000,0001393-12-19
37853تهرانزعفرانیه - نیازادهآپارتمانفروش12010,000,0001,200,000,0001393-12-19
37855تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش19410,000,0001,940,000,0001393-12-19
37657تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش757,500,000562,500,0001393-12-17
37658تهرانبلوار پاک نژادآپارتمانفروش836,600,000550,000,0001393-12-17
37659تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1537,700,0001,178,100,0001393-12-17
37660تهرانشهرک غربآپارتمانفروش798,000,000632,000,0001393-12-17
37661تهرانگلناز شمالیآپارتمانفروش585,000,000290,000,0001393-12-17
37662تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1724,000,000688,000,0001393-12-17
37663تهرانشهرک غربویلافروش7,37523,500,0006,900,000,0001393-12-17
37664تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش12011,600,0001,400,000,0001393-12-17
37665تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1608,000,0001,280,000,0001393-12-17
37666تهرانشهرک غربمستغلاتفروش135کارشناسیکارشناسی1393-12-17
37668تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش756,150,000460,000,0001393-12-17
37669تهرانصادقیه - ف دومآپارتمانفروش804,300,000344,000,0001393-12-17
37670تهرانصادقیه - ف دومآپارتمانفروش854,500,000382,500,0001393-12-17
37671تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1317,650,0001,002,150,0001393-12-17
37672تهرانمرزدارانآپارتمانفروش935,750,000534,750,0001393-12-17
37673تهرانمرزدارانآپارتمانفروش676,000,000402,000,0001393-12-17
37674تهرانمرزدارانآپارتمانفروش654,500,000292,500,0001393-12-17
37675تهرانمیردامادآپارتمانفروش10710,000,0001,070,000,0001393-12-17
37676تهرانمیرداماداداریفروش8015,000,0001,200,000,0001393-12-17
37677تهرانمیردامادآپارتمانفروش5611,000,000616,000,0001393-12-17
37679تهراننیاورانآپارتمانفروش508,500,000425,000,0001393-12-17
Page top