جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,357 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
20643تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001393-07-10
20644تهراندروسآپارتمانفروش1367,352,9411,000,000,0001393-07-10
20645تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش604,170,000250,000,0001393-07-10
20646تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش734,400,000321,200,0001393-07-10
20647تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش905,000,000450,000,0001393-07-10
20648تهراندروسآپارتمانفروش12312,000,0001,476,000,0001393-07-10
20649تهراندروس آپارتمانفروش16512,500,0002,062,500,0001393-07-10
20650تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش735,800,000423,400,0001393-07-10
20651تهراندروسآپارتمانفروش13512,000,0001,620,000,0001393-07-10
20652تهراندزآشیباداریفروش112کارشناسیکارشناسی1393-07-10
20653تهرانسازمان برنامه جنوبیآپارتمانفروش604,800,000288,000,0001393-07-10
20654تهراندولتآپارتمانفروش856,800,000578,000,0001393-07-10
20655تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1854,800,000888,000,0001393-07-10
20656تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1005,700,000570,000,0001393-07-10
20657تهرانشهرانآپارتمانفروش602,500,000150,000,0001393-07-10
20658تهرانآیت الله کاشانی آپارتمانفروش503,600,000180,000,0001393-07-10
20659تهرانشهران - کوهسار آپارتمانفروش592,900,000171,500,0001393-07-10
20661تهرانشهران - کن آپارتمانفروش813,100,000250,000,0001393-07-10
20662تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش875,800,000504,600,0001393-07-10
20663تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1406,000,000840,000,0001393-07-10
20664تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1258,800,0001,100,000,0001393-07-10
20665آملجاده واسکسکارخانجاتفروش100250,000300,000,0001393-07-10
20667تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش1487,300,0001,080,400,0001393-07-10
20668تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1259,000,0001,125,000,0001393-07-10
20669تهرانپاسدارانآپارتمانفروش966,600,000633,600,0001393-07-10
20670تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1308,000,0001,040,000,0001393-07-10
20671تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1108,000,000880,000,0001393-07-10
20672تهرانسیمون بولیوارآپارتمانپیش فروش1145,500,000627,000,0001393-07-10
20673تهرانپونکاداریفروش4017,000,000680,000,0001393-07-10
20674تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش776,000,000462,000,0001393-07-10
Page top