جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,384 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
20719تهرانستارخاناداریفروش1035,000,000515,000,0001393-07-12
20720تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001393-07-12
20721تهرانکریمخانآپارتمانفروش1163,450,000400,000,0001393-07-12
20722تهرانپونک - میرزا باباییاداریفروش1408,500,0001,190,000,0001393-07-12
20723تهرانآریاشهرآپارتمانفروش1136,000,000678,000,0001393-07-12
20724تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش1126,800,000761,600,0001393-07-12
20725تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش1159,000,0001,035,000,0001393-07-12
20726تهرانکریمخانمستغلاتفروش8506,000,0001393-07-12
20727تهرانمیرزای شیرازیاداریفروش2606,500,0001,690,000,0001393-07-12
20728تهرانکریمخاناداریفروش407,000,000280,000,0001393-07-12
20729تهرانگیشاآپارتمانفروش1127,000,000686,000,0001393-07-12
20730تهرانگیشااداریفروش1288,000,0001,024,000,0001393-07-12
20731تهرانگیشاآپارتمانفروش1216,600,000800,000,0001393-07-12
20732تهرانگیشااداریفروش1307,000,000910,000,0001393-07-12
20733تهرانگیشامغازهفروش1131,000,000350,000,0001393-07-12
20734تهرانگیشااداریفروش987,000,000686,000,0001393-07-12
20735تهرانگیشاآپارتمانفروش835,903,614490,000,0001393-07-12
20736تهرانگیشاآپارتمانفروش1635,500,000896,500,0001393-07-12
20739تهرانمطهریآپارتمانفروش945,800,000545,200,0001393-07-12
20740تهرانشریعتی - مطهریآپارتمانفروش1407,000,000910,000,0001393-07-12
20741تهرانشریعتی - مطهریآپارتمانفروش1307,300,000949,000,0001393-07-12
20743تهرانمیردامادمغازهفروش2245,000,000990,000,0001393-07-12
20744تهرانونککلنگیفروش12025,000,0003,250,000,0001393-07-12
20745تهرانمیردامادآپارتمانفروش917,300,000664,300,0001393-07-12
20746تهرانمیردامادآپارتمانفروش1009,500,000950,000,0001393-07-12
20747تهرانملاصدراکلنگیفروش8525,000,0003,075,000,0001393-07-12
20748تهرانشریعتی - ملکآپارتمانفروش753,533,333265,000,0001393-07-12
20749تهرانخواجه نصیرآپارتمانفروش632,700,000170,100,0001393-07-12
20750تهرانمیردامادآپارتمانفروش1416,385,000900,000,0001393-07-12
20751تهرانمیردامادآپارتمانفروش20014,300,0002,860,000,0001393-07-12
Page top