جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,357 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21168تهرانگیشامغازهفروش3220,000,000640,000,0001393-07-17
21169تهرانگیشاآپارتمانفروش855,530,000470,000,0001393-07-17
21170تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1568,000,0001,248,000,0001393-07-17
21171تهرانکریمخانآپارتمانفروش924,500,000414,000,0001393-07-17
21172تهرانگاندیآپارتمانفروش744,730,000350,000,0001393-07-17
21173تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1406,500,000910,000,0001393-07-17
21174تهرانمرزدارانکلنگیفروش21114,000,0002,954,000,0001393-07-17
21175تهرانمرزدارانآپارتمانفروش834,300,000356,900,0001393-07-17
21176تهرانمطهریاداریفروش1105,000,000550,000,0001393-07-17
21177تهرانشریعتی - مطهریآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001393-07-17
21178تهرانمطهریاداریفروش1255,500,000687,500,0001393-07-17
21179تهرانمطهری - امیر اتابکآپارتمانفروش1074,675,000500,000,0001393-07-17
21180تهرانهفت تیر - مفتحاداریفروش708,000,000560,000,0001393-07-17
21181تهرانشریعتی - ملکآپارتمانفروش753,750,000280,000,0001393-07-17
21182تهرانمیرداماداداریفروش10010,500,0001,050,000,0001393-07-17
21183ملاردسرآسیاب ملاردآپارتمانفروش75800,00060,000,0001393-07-17
21184تهرانمیردامادمغازهفروش362,000,000,0001393-07-17
21185تهرانمیردامادمغازهفروش9065,000,0005,850,000,0001393-07-17
21186تهراننیاورانآپارتمانفروش39230,000,0001393-07-17
21187تهراننیاورانآپارتمانفروش805,625,000450,000,0001393-07-17
21188تهراننیاورانآپارتمانفروش1389,800,0001,352,400,0001393-07-17
21189تهراننیاورانآپارتمانفروش57020,000,0001393-07-17
21190تهراننیروی هواییآپارتمانفروش874,000,000348,000,0001393-07-17
21191تهراننیروی هواییآپارتمانفروش794,500,000355,500,0001393-07-17
21192تهرانولیعصر - پارک ملتآپارتمانفروش1355,500,000742,500,0001393-07-17
21194تهرانونکاداریفروش788,500,000663,000,0001393-07-17
21195تهرانونکمغازهفروش2075,000,0001,500,000,0001393-07-17
21196تهرانونکاداریفروش60045,000,0001393-07-17
21197تهرانیوسف آباداداریفروش858,300,000705,500,0001393-07-17
21198تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1178,000,000936,000,0001393-07-17
Page top