جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,369 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21124تهرانصادقیهاداریفروش1305,300,000689,000,0001393-07-17
21125تهرانصادقیهمغازهفروش1218,650,000220,000,0001393-07-17
21126تهرانعباس آبادمغازهفروش52کارشناسیکارشناسی1393-07-17
21127تهرانفاطمیآپارتمانفروش686,700,000455,600,0001393-07-17
21128تهرانفرمانیهآپارتمانفروش15014,000,0002,100,000,0001393-07-17
21129تهرانفرمانیهآپارتمانفروش16016,000,0002,560,000,0001393-07-17
21130تهرانقلهکمغازهفروش2035,000,0001393-07-17
21131تهرانقیطریهآپارتمانفروش1029,700,000989,400,0001393-07-17
21132تهرانقیطریهآپارتمانفروش9510,000,000950,000,0001393-07-17
21133تهرانقیطریهآپارتمانفروش1008,500,000850,000,0001393-07-17
21136تهرانصادقیهاداریفروش5015,000,000750,000,0001393-07-17
21137تهرانفرمانیهآپارتمانفروش676,800,000455,600,0001393-07-17
21138تهرانونک - ملاصدراکلنگیفروش54930,000,00018,900,000,0001393-07-17
21139تهرانفرمانیهآپارتمانفروش30011,000,0003,300,000,0001393-07-17
21140تهرانقلهکاداریفروش6610,500,000693,000,0001393-07-17
21141تهرانظفراداریفروش1317,650,0001,000,000,0001393-07-17
21142تهرانقیطریهآپارتمانفروش1657,000,0001,155,000,0001393-07-17
21143تهرانصادقیهاداریفروش1255,200,000650,000,0001393-07-17
21144تهرانقیطریهآپارتمانفروش17511,500,0002,012,500,0001393-07-17
21145تهرانقیطریه شمالیآپارتمانفروش1137,300,000824,900,0001393-07-17
21146تهرانفرمانیهآپارتمانفروش8318,000,0001,494,000,0001393-07-17
21147تهرانعباس آبادآپارتمانفروش904,000,000360,000,0001393-07-17
21148تهرانقیطریهاداریفروش7011,000,000770,000,0001393-07-17
21149تهرانشهرک غربآپارتمانفروش794,750,000375,000,0001393-07-17
21150تهرانعباس آباداداریفروش539,000,000477,000,0001393-07-17
21151تهرانکاشانکآپارتمانفروش1759,000,0001,575,000,0001393-07-17
21152تهرانظفر- فرید افشارآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001393-07-17
21153تهرانصادقیهآپارتمانفروش1105,350,000588,500,0001393-07-17
21154تهرانفرمانیهمستغلاتفروش15016,000,0001393-07-17
21155تهرانشریعتی - صدراداریفروش15314,000,0002,142,000,0001393-07-17
Page top