جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,358 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
22067تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش925,800,000533,600,0001393-07-26
22068تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش110کارشناسیکارشناسی1393-07-26
22069تهراناقدسیهآپارتمانفروش1735,500,000951,500,0001393-07-26
22070تهرانخلیج فارس 2آپارتمانفروش552,050,000112,750,0001393-07-26
22071تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش1518,000,0001,208,000,0001393-07-26
22072تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش15111,500,0001,736,500,0001393-07-26
22073تهراناقدسیهآپارتمانفروش1445,200,000748,800,0001393-07-26
22074تهراناقدسیهآپارتمانفروش864,800,000412,800,0001393-07-26
22075تهرانالهیهآپارتمانفروش40018,000,0007,200,000,0001393-07-26
22076تهرانالهیهآپارتمانفروش37026,000,0009,620,000,0001393-07-26
22077تهرانامیرآبادآپارتمانفروش676,500,000435,500,0001393-07-26
22078تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1247,600,000942,400,0001393-07-26
22079تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش686,720,000450,000,0001393-07-26
22080تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش825,800,000475,600,0001393-07-26
22081تهرانامیرآبادآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001393-07-26
22082تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1075,200,000504,400,0001393-07-26
22083تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1165,500,000638,000,0001393-07-26
22084تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1284,800,000614,400,0001393-07-26
22085تهراناشرفی - باغ فیضآپارتمانفروش845,800,000487,200,0001393-07-26
22086تهرانبرق آلستومآپارتمانفروش1033,500,000360,000,0001393-07-26
22087تهرانبرق آلستوممغازهفروش47900,000,0001393-07-26
22088تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1104,900,000539,000,0001393-07-26
22089تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش793,700,000292,300,0001393-07-26
22090تهرانپونک - ایران زمین آپارتمانفروش906,500,000585,000,0001393-07-26
22091تهرانپونک - بوستانآپارتمانفروش903,850,000346,500,0001393-07-26
22092تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1505,800,000870,000,0001393-07-26
22093تهرانپونک - میرزا باباییمغازهفروش17635,000,0001393-07-26
22095تهراناقدسیهآپارتمانفروش1354,500,000607,500,0001393-07-26
22096تهراناقدسیهآپارتمانفروش1545,900,000908,600,0001393-07-26
22097تهراناقدسیهآپارتمانفروش506,000,000300,000,0001393-07-26
Page top