جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,381 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
22222تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1506,400,000960,000,0001393-07-27
22223تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001393-07-27
22224تهرانمطهریاداریفروش745,000,000370,000,0001393-07-27
22225تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش763,950,000300,000,0001393-07-27
22226تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش9810,500,0001,029,000,0001393-07-27
22227تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش12610,500,0001,323,000,0001393-07-27
22228تهرانکریمخانمغازهفروش5716,000,000912,000,0001393-07-27
22229تهرانشریعتی - ملکآپارتمانفروش852,400,000204,000,0001393-07-27
22230تهرانشریعتی - ملکآپارتمانفروش732,740,000200,000,0001393-07-27
22231تهرانشریعتی - ملکاداریفروش616,400,000390,400,0001393-07-27
22232تهرانمیرداماداداریفروش9613,000,0001,248,000,0001393-07-27
22233تهرانمیردامادآپارتمانفروش1976,200,0001,221,400,0001393-07-27
22234تهرانمیردامادمغازهفروش4330,000,0001,290,000,0001393-07-27
22235تهرانمیرزای شیرازیاداریفروش1064,000,000424,000,0001393-07-27
22236تهرانمیرزای شیرازیمغازهفروش3735,000,0001,295,000,0001393-07-27
22237تهرانهفت حوض - نارمکآپارتمانفروش634,800,000302,400,0001393-07-27
22239تهراننارمککلنگیفروش12112,400,0001,500,000,0001393-07-27
22241تهرانهفت حوض - نارمکآپارتمانفروش574,000,000228,000,0001393-07-27
22242تهراننارمک - حیدرخانی کلنگیفروش16013,000,0002,080,000,0001393-07-27
22243تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش683,400,000231,200,0001393-07-27
22244تهراننظام آبادآپارتمانفروش1153,200,000368,000,0001393-07-27
22245تهراننظام آباد - وحیدیهآپارتمانفروش542,780,000150,000,0001393-07-27
22246تهراننیاورانآپارتمانفروش24210,000,0002,420,000,0001393-07-27
22247تهراننیاورانآپارتمانفروش26512,000,0003,180,000,0001393-07-27
22248تهراننیاورانآپارتمانفروش4310,500,000450,000,0001393-07-27
22249تهراننیاورانکلنگیفروش30,0005,000,000150,000,000,0001393-07-27
22250تهراننیاورانآپارتمانفروش13015,000,0001,950,000,0001393-07-27
22251تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1433,900,000557,700,0001393-07-27
22252تهرانهفت تیراداریفروش1437,000,0001,001,000,0001393-07-27
22253تهرانهفت تیرآپارتمانفروش2008,500,0001,700,000,0001393-07-27
Page top