جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,384 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
22319تهرانسازمان برنامهآپارتمانفروش844,550,000382,200,0001393-07-28
22323تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1174,500,000526,500,0001393-07-28
22326تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش965,500,000528,000,0001393-07-28
22329تهرانآجودانیهآپارتمانفروش29813,000,0003,874,000,0001393-07-28
22331تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش934,500,000418,500,0001393-07-28
22338تهراناقدسیهکلنگیفروش98025,000,00024,500,000,0001393-07-28
22340تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001393-07-28
22346رودهنرودهن مهرآبادآپارتمانفروش521,450,00075,400,0001393-07-28
22347تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1045,200,000540,800,0001393-07-28
22357تهراناختیاریهکلنگیفروش53012,800,0006,784,000,0001393-07-28
22358تهرانآجودانیهمغازهفروش13080,000,00010,400,000,0001393-07-28
22362تهراناقدسیهکلنگیفروش37116,000,0005,936,000,0001393-07-28
13905رودسرخیابان انقلابزمینفروش397180,000,0001393-07-27
14352تهرانشهرک راه آهنزمینفروش3006,000,0001,800,000,0001393-07-27
20056تهرانفرمانیه - عمارآپارتمانپیش فروش1209,500,0001,140,000,0001393-07-27
20084تهرانولیعصر - زرتشتآپارتمانفروش1684,500,000756,000,0001393-07-27
22143تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش754,000,000300,000,0001393-07-27
22144تهرانبلوارپروینآپارتمانفروش803,400,000272,000,0001393-07-27
22145تهرانستارخان _ توحیدآپارتمانفروش1115,500,000610,500,0001393-07-27
22146تهرانتوحید _ فرصتمغازهفروش3018,000,000540,000,0001393-07-27
22147تهرانجردنآپارتمانفروش1559,000,0001,395,000,0001393-07-27
22148تهرانجلفاآپارتمانفروش957,500,000712,500,0001393-07-27
22149تهرانجمالزادهآپارتمانفروش504,400,000220,000,0001393-07-27
22150تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1336,000,000798,000,0001393-07-27
22151تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش954,700,000446,500,0001393-07-27
22152تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش723,500,000252,000,0001393-07-27
22153تهرانجنت آباد جنوبیمغازهفروش10800,000,0001393-07-27
22154تهرانخواجه نصیرالدینآپارتمانفروش812,720,000220,000,0001393-07-27
22155تهرانخواجه نظامآپارتمانفروش852,400,000204,000,0001393-07-27
22156تهرانخواجه نظام آپارتمانفروش732,740,000200,000,0001393-07-27
Page top