جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,052 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21280تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش10312,000,0001,236,000,0001393-07-19
21298تهرانامیرآبادکلنگیفروش17710,000,0001,770,000,0001393-07-19
21311تهرانتهران نوکلنگیفروش37012,000,0004,440,000,0001393-07-19
21081تهرانستارخان - شادمانکلنگیفروش140کارشناسیکارشناسی1393-07-17
21103تهرانفرمانیهکلنگیفروش117کارشناسیکارشناسی1393-07-17
21108تهراناختیاریه شمالی کلنگیفروش386کارشناسیکارشناسی1393-07-17
21109تهرانقیطریهکلنگیفروش65525,000,00016,375,000,0001393-07-17
21138تهرانونک - ملاصدراکلنگیفروش54930,000,00018,900,000,0001393-07-17
21174تهرانمرزدارانکلنگیفروش21114,000,0002,954,000,0001393-07-17
21206تهرانولنجککلنگیفروش80025,000,00020,000,000,0001393-07-17
20952تهراندارآبادکلنگیفروش28033,000,000976,000,0001393-07-15
20794تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش12011,000,0001,320,000,0001393-07-14
20775تهرانتهرانپارس - جشنوارهکلنگیفروش2004,200,000620,000,0001393-07-13
20687تهرانزعفرانیهکلنگیفروش025,000,00016,250,000,0001393-07-12
20744تهرانونککلنگیفروش12025,000,0003,250,000,0001393-07-12
20747تهرانملاصدراکلنگیفروش8525,000,0003,075,000,0001393-07-12
20774تهرانگلوبندککلنگیفروش1502,587,000280,000,0001393-07-12
20600تهرانتهرانپارس - حکیمیهکلنگیفروش1986,500,0001,287,000,0001393-07-10
20602تهرانتهرانپارس - جشنوارهکلنگیفروش2254,700,000105,750,0001393-07-10
20607تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش42611,000,0004,686,000,0001393-07-10
20638تهراندارآبادکلنگیفروش14312,000,0001,716,000,0001393-07-10
20392تهرانتهرانپارسکلنگیفروش06,000,000540,000,0001393-07-09
20367تهرانباغ فیضکلنگیفروش1308,500,0001,870,000,0001393-07-08
19939تهرانونک - گاندیکلنگیفروش52016,000,0008,320,000,0001393-07-06
19958تهرانفرمانیه غربیکلنگیفروش25045,000,00011,250,000,0001393-07-06
19654تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2006,400,0001,280,000,0001393-07-05
19764تهرانفرمانیه کلنگیفروش40533,000,0001,336,500,0001393-07-05
19769تهرانظفر - نونهالانکلنگیفروش17610,000,0001,760,000,0001393-07-05
19783تهرانگیشاکلنگیفروش37214,000,0005,208,000,0001393-07-05
19510تهرانبلوار فردوسکلنگیفروش23210,000,0002,320,000,0001393-07-03
Page top