جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,052 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
24168کرجفردیس کلنگیفروش2504,000,00016,000,000,0001393-08-15
24170تهراننیروی هواییکلنگیفروش18710,000,0001393-08-15
24172تهرانپیروزیکلنگیفروش1424,000,0001393-08-15
24181تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2808,500,0001393-08-15
24189تهرانجردن - ولیعصرکلنگیفروش615کارشناسیکارشناسی1393-08-15
22238تهراننارمک - گلبرگکلنگیفروش504,600,000230,000,0001393-08-11
23787تهرانفرشتهکلنگیفروش25025,000,0001393-08-11
23789تهرانقیطریهکلنگیفروش357کارشناسیکارشناسی1393-08-11
23833تهرانگاندیکلنگیفروش50017,000,0001393-08-11
23840تهرانکامرانیه جنوبیکلنگیفروش1,00023,000,00023,000,000,0001393-08-11
23916تهرانآجودانیهکلنگیفروش20220,000,0004,040,000,0001393-08-11
23924تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش17911,500,0002,058,500,0001393-08-11
23925تهراناختیاریه جنوبیکلنگیفروش31014,500,0004,495,000,0001393-08-11
23926تهراناختیاریه جنوبیکلنگیفروش21015,000,0003,150,000,0001393-08-11
23927تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش32610,500,0003,423,000,0001393-08-11
23933تهراناقدسیهکلنگیفروش7,50032,000,0001393-08-11
23675تهرانتهران نوکلنگیفروش1649,200,0001393-08-10
23684تهرانبلوارفردوسکلنگیفروش32010,500,0001393-08-10
23693تهراندزآشیبکلنگیفروش655کارشناسیکارشناسی1393-08-10
23710تهرانپاسدارانکلنگیفروش65825,000,0001393-08-10
23713تهرانتهران نوکلنگیفروش2767,600,0001393-08-10
23714تهرانتهران نوکلنگیفروش68330,000,0001393-08-10
23752تهرانشمس آبادکلنگیفروش32510,500,0003,412,500,0001393-08-10
23760تهرانشهرانکلنگیفروش3008,500,0003,825,000,0001393-08-10
23766تهرانشهرک غربکلنگیفروش8020,000,0001,600,000,0001393-08-10
23767تهرانشهرک غربکلنگیفروش60018,000,00010,800,000,0001393-08-10
23769تهرانشهرک غربکلنگیفروش20017,000,0003,400,000,0001393-08-10
23504تهرانآجودانیهکلنگیفروش10520,000,0001393-08-08
23509تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش37010,000,0001393-08-08
23513تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش77کارشناسیکارشناسی1393-08-08
Page top