جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,052 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
25483تهرانفرمانیهکلنگیفروش80017,000,00013,600,000,0001393-08-25
25484تهرانکامرانیه جنوبیکلنگیفروش78023,000,00017,940,000,0001393-08-25
25492تهرانفرمانیهکلنگیفروش60025,000,00015,000,000,0001393-08-25
25526تهرانصادقیهکلنگیفروش68900,000,0001393-08-25
25535تهرانشریعتیکلنگیفروش1688,000,0001,344,000,0001393-08-25
25237تهرانتهرانپارس - خ 196کلنگیفروش19813,500,0003,618,000,0001393-08-24
25249تهراناقدسیهکلنگیفروش16010,000,0001,600,000,0001393-08-24
25272تهرانپیروزیکلنگیفروش107500,000,0001393-08-24
25273تهرانپیروزی کلنگیفروش405,000,000200,000,0001393-08-24
25275تهرانتجریشکلنگیفروش38612,000,0004,632,000,0001393-08-24
25287تهراندزآشیبکلنگیفروش40030,000,000120,000,000,0001393-08-24
25289تهراندولتکلنگیفروش38013,000,0004,550,000,0001393-08-24
25300تهرانپیروزیکلنگیفروش973,000,000291,000,0001393-08-24
25325تهراندروس - احتشامیهکلنگیفروش1,61224,000,00038,688,000,0001393-08-24
25329تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش50116,000,0008,016,000,0001393-08-24
25333تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش76012,000,0005,124,000,0001393-08-24
25342تهرانتهران نوکلنگیفروش1047,000,000728,000,0001393-08-24
25344تهرانتجریشکلنگیفروش18810,000,0001,880,000,0001393-08-24
25346تهرانپیروزیکلنگیفروش115کارشناسیکارشناسی1393-08-24
25353تهرانپاسداران - نگارستانکلنگیفروش26225,000,0006,550,000,0001393-08-24
25375تهراندولتکلنگیفروش36532,000,00011,680,000,0001393-08-24
25233تهراناختیاریه جنوبیکلنگیفروش17911,500,0002,085,500,0001393-08-22
24337تهرانظفر- فرید افشارکلنگیفروش18816,000,0003,008,000,0001393-08-21
24912تهراننیاورانکلنگیفروش10314,000,0001,442,000,0001393-08-21
24921تهراننارمککلنگیفروش72213,500,0009,747,000,0001393-08-21
24943تهراننیاورانکلنگیفروش21011,900,0001393-08-21
25082تهرانآجودانیهکلنگیفروش1,20020,000,00024,000,000,0001393-08-21
24763تهرانسعادت آبادکلنگیفروش75021,000,00015,750,000,0001393-08-20
24791تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش60022,000,00013,200,000,0001393-08-20
24792تهرانشریعتی - صدرکلنگیفروش12010,000,0001,200,000,0001393-08-20
Page top