جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,052 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
26540تهرانتهران نوکلنگیفروش86473,000,0001393-09-09
26545تهرانتهرانپارس - استخرکلنگیفروش403,000,000120,000,0001393-09-09
26546تهرانتهرانپارسکلنگیفروش9009,000,0001393-09-09
26559تهرانحکیمیهکلنگیفروش2216,300,0001,392,300,0001393-09-09
26574تهرانجنت آباد جنوبیکلنگیفروش52810,800,0005,702,400,0001393-09-09
26619تهرانالهیهکلنگیفروش3,75030,000,0001393-09-09
26636تهرانتهرانپارس - جشنوارهکلنگیفروش2007,300,0001,460,000,0001393-09-09
26641تهراندولتکلنگیفروش39817,000,0006,766,000,0001393-09-09
26674تهرانزعفرانیهکلنگیفروش46550,000,00023,250,000,0001393-09-09
26676تهرانسعادت آبادکلنگیفروش87117,000,00014,807,000,0001393-09-09
26451تهرانسعادت آبادکلنگیفروش87117,000,000150,807,000,0001393-09-08
26456تهرانمقدس اردبیلیکلنگیفروش46550,000,0001393-09-08
26485تهرانمقدس اردبیلیکلنگیفروش46550,000,0001393-09-08
26513تهرانزعفرانیه - نیازادهکلنگیفروش20030,000,0006,000,000,0001393-09-08
26406تهرانزعفرانیه کلنگیفروش65025,000,00016,250,000,0001393-09-04
26415تهرانايرانکلنگیفروش1009,000,0002,385,000,0001393-09-04
26346تهرانکامرانیه جنوبیکلنگیفروش228کارشناسیکارشناسی1393-09-02
26362محمودآبادخیابان امام کلنگیفروش751,066,00080,000,0001393-09-02
26364محمودآبادخیابان امام کلنگیفروش901,780,000160,000,0001393-09-02
26131تهرانمینی سیتیکلنگیفروش1,30011,000,00011,000,000,0001393-08-29
26151تهرانتهران نوکلنگیفروش2208,000,0001,760,000,0001393-08-29
25845تهرانپیروزیکلنگیفروش993,500,000346,500,0001393-08-27
25846تهرانپیروزیکلنگیفروش854,800,000408,000,0001393-08-27
25850تهرانپیروزی - ابوذرکلنگیفروش1527,000,0001,064,000,0001393-08-27
25864تهرانجردن - ناهیدکلنگیفروش54220,000,0001,084,000,0001393-08-27
25624تهرانگرگان - نامجوکلنگیفروش90500,000,0001393-08-26
25777تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش56018,000,00010,080,000,0001393-08-26
25467تهرانشیخ بهایی شمالیکلنگیفروش95027,000,00014,364,000,0001393-08-25
25474تهرانصادقیه - ف اولکلنگیفروش30020,000,0006,000,000,0001393-08-25
25477تهرانقیطریهکلنگیفروش6018,000,0001,080,000,0001393-08-25
Page top