جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,052 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
29141تهرانصادقیه - گلنازکلنگیفروش2209,000,0001,980,000,0001393-10-03
29167تهرانتهرانپارسکلنگیفروش87510,000,0008,750,000,0001393-10-03
29207تهرانصادقیهکلنگیفروش2007,500,0001,500,000,0001393-10-03
29229تهرانالهیهکلنگیفروش80023,000,00018,400,000,0001393-10-03
22094تهرانبنی هاشم کلنگیفروش1087,500,000810,000,0001393-10-02
28950تهرانفرشتهکلنگیفروش79265,000,00051,480,000,0001393-10-01
28953تهراندروس - شهرزادکلنگیفروش26015,000,0003,900,000,0001393-10-01
28956تهراننیاوران - مژدهکلنگیفروش621کارشناسیکارشناسی1393-10-01
28834تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1328,500,0001393-09-30
28835تهراندروسکلنگیفروش26015,000,0001393-09-30
28678تهرانقنات کوثرکلنگیفروش30011,000,0003,300,000,0001393-09-29
28753تهرانجردنکلنگیفروش50021,000,0001393-09-29
28762تهرانسعادت آبادکلنگیفروش88022,000,0001393-09-29
28833تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش180کارشناسیکارشناسی1393-09-29
28666تبریزبرق لامعکلنگیفروش2802,289,000870,000,0001393-09-28
28540تهرانفرشتهکلنگیفروش13425,000,00020,000,000,0001393-09-27
28542تهرانقیطریهکلنگیفروش66630,000,00019,980,000,0001393-09-27
28554تهرانولنجک - فردهاکلنگیفروش1,04025,000,00026,000,000,0001393-09-27
28560تهرانقیطریهکلنگیفروش311کارشناسیکارشناسی1393-09-27
28590تهرانفرشتهکلنگیفروش14325,000,00020,000,000,0001393-09-27
28605تهرانمرزدارانکلنگیفروش30011,000,0003,300,000,0001393-09-27
28613تهرانکامرانیهکلنگیفروش74023,000,00017,020,000,0001393-09-27
28297تهرانسعادت آبادکلنگیفروش80020,000,00016,000,000,0001393-09-26
28462تهرانجردنکلنگیفروش54222,000,0001,192,400,0001393-09-26
28053تهرانقیطریه شمالیکلنگیفروش20130,000,0001393-09-23
28054تهرانکاشانککلنگیفروش192کارشناسیکارشناسی1393-09-23
28057تهرانفرمانیهکلنگیفروش70030,000,0001393-09-23
28059تهرانکامرانیه جنوبیکلنگیفروش53223,500,00012,502,000,0001393-09-23
28061تهرانقیطریه - جهانتابکلنگیفروش52518,500,0009,712,500,0001393-09-23
28068تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش152کارشناسیکارشناسی1393-09-23
Page top