جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,052 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
32014تهرانشهرک غربکلنگیفروش21540,000,0008,600,000,0001393-10-25
32002تهرانزعفرانیه - نیازادهکلنگیفروش10012,000,0001,200,000,0001393-10-25
31997تهرانزعفرانیهکلنگیفروش65532,000,00020,960,000,0001393-10-25
31996تهرانتهران ویلاکلنگیفروش1301,400,000,0001393-10-25
31966تهرانستارخانکلنگیفروش1557,500,0001,162,500,0001393-10-25
31962تهرانبلوار دادمانکلنگیفروش20016,000,0003,200,000,0001393-10-25
31960تهرانفرشتهکلنگیفروش50022,000,00011,000,000,0001393-10-25
31949تهرانگرگان - نامجوکلنگیفروش25011,200,0002,800,000,0001393-10-25
31948تهرانسلمان فارسیکلنگیفروش1206,000,000720,000,0001393-10-25
31943تهرانمیردامادکلنگیفروش20018,000,0003,600,000,0001393-10-25
31863تهرانجردنکلنگیفروش75045,000,00033,750,000,0001393-10-24
31856تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1405,300,000742,000,0001393-10-24
31853تهرانپاسداران - بوستانکلنگیفروش26022,000,0005,720,000,0001393-10-24
31847تهرانالهیهکلنگیفروش16822,000,0003,696,000,0001393-10-24
31834تهراناستخرکلنگیفروش3606,500,0002,340,000,0001393-10-24
31833تهرانجشنوارهکلنگیفروش1104,300,000473,000,0001393-10-24
31807تهرانتهرانپارسکلنگیفروش555,000,000275,000,0001393-10-24
31805تهرانپاسدارانکلنگیفروش1,06528,000,00029,820,000,0001393-10-24
31787تهرانجشنوارهکلنگیفروش2007,300,0001,460,000,0001393-10-24
31783تهرانتهرانپارسکلنگیفروش20013,000,0002,600,000,0001393-10-24
31781تهرانتهرانپارسکلنگیفروش30012,000,0003,600,000,0001393-10-24
31760تهراننیاوران - مژدهکلنگیفروش15020,000,0003,000,000,0001393-10-23
31759تهرانونک - برزیلکلنگیفروش57615,000,0008,640,000,0001393-10-23
31756تهراننیاورانکلنگیفروش21612,500,0002,700,000,0001393-10-23
31551تهرانتهرانپارسکلنگیفروش27014,000,0003,780,000,0001393-10-22
31568تهراناقدسیهکلنگیفروش37115,000,0005,565,000,0001393-10-22
31584تهرانتهرانپارسکلنگیفروش38210,000,0003,820,000,0001393-10-22
31586تهرانزعفرانیهکلنگیفروش30035,000,00010,500,000,0001393-10-22
31591تهرانتهرانپارسکلنگیفروش3228,000,0002,576,000,0001393-10-22
31386تهراناختیاریه جنوبیکلنگیفروش185کارشناسیکارشناسی1393-10-21
Page top