جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,041 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
41184تهراندولتکلنگیفروش64213,000,0008,749,000,0001394-02-19
41192تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش28020,000,0003,900,000,0001394-02-19
41199تهراندولتکلنگیفروش17715,055,0001,400,000,0001394-02-19
41203تهرانزعفرانیهکلنگیفروش1,05025,000,00012,650,000,0091394-02-19
41204تهرانسعادت آبادکلنگیفروش25923,000,0005,175,000,0001394-02-19
41205تهرانسعادت آبادکلنگیفروش43614,800,0003,000,000,0001394-02-19
41207تهرانقیطریهکلنگیفروش18050,000,00015,000,000,0001394-02-19
41219تهرانشهرک غربکلنگیفروش25017,000,0003,060,000,0001394-02-19
41220تهرانشیخ بهایی شمالیکلنگیفروش13011,250,000450,000,0001394-02-19
41234تهرانظفرکلنگیفروش66016,000,0009,360,000,0001394-02-19
41261تهراننیاوران - یاسرکلنگیفروش35015,000,0001394-02-19
41262تهرانقیطریه شمالیکلنگیفروش36025,000,00020,000,000,0001394-02-19
41264تهراننیاوران - مژدهکلنگیفروش70018,000,0001394-02-19
41149تهرانشهرک آزادیکلنگیفروش1145,000,000900,000,0001394-02-18
41066تهراننارمککلنگیفروش38012,000,0002,640,000,0001394-02-17
41067تهراننارمککلنگیفروش1648,000,0001,552,000,0001394-02-17
41068تهراننارمککلنگیفروش1,92012,000,00012,000,000,0001394-02-17
41072تهرانمطهریکلنگیفروش4859,500,0002,612,500,0001394-02-17
41107تهراناقدسیهکلنگیفروش85235,000,00023,100,000,0001394-02-17
41123تهرانپیروزی - شکوفهکلنگیفروش3604,850,000750,000,0001394-02-17
41124تهرانپیروزی 100 دستگاهکلنگیفروش1805,800,000696,000,0001394-02-17
41140تهرانتهرانپارسکلنگیفروش40011,000,0002,970,000,0001394-02-17
41059تهراننارمککلنگیفروش36012,500,0002,625,000,0001394-02-16
41001تهرانشمس آبادکلنگیفروش1407,825,000900,000,0001394-02-16
41003تهرانشریعتی - کشوادکلنگیفروش55015,000,0005,100,000,0001394-02-16
Page top