جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,054 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
36708تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش37511,000,0004,125,000,0001393-12-07
36493تهرانصادقیهکلنگیفروش34012,000,0004,080,000,0001393-12-06
36489تهرانشهرک غربکلنگیفروش80016,000,00012,800,000,0001393-12-06
36233پاکدشتبلوار سپاه کلنگیفروش901,000,00090,000,0001393-12-06
36328تهرانحکیمیهکلنگیفروش3029,000,0001,782,000,0001393-12-05
36335تهرانزعفرانیهکلنگیفروش50426,000,00013,104,000,0001393-12-05
36336تهرانستارخانکلنگیفروش3909,300,0001,674,000,0001393-12-05
36338تهراننصرت غربیکلنگیفروش33010,000,0003,300,000,0001393-12-05
36071تهرانتهرانپارس - جشنوارهکلنگیفروش4230,000,0001393-12-02
36076تهراندولت - کیکاووسکلنگیفروش56813,500,0007,668,000,0001393-12-02
36078تهرانمقدس اردبیلیکلنگیفروش33626,000,0008,736,000,0001393-12-02
36090تهرانشهرک غربکلنگیفروش26625,000,0006,650,000,0001393-12-02
36092تهرانفرمانیه - اندرزگوکلنگیفروش80528,000,00022,540,000,0001393-12-02
36095تهرانفرمانیهکلنگیفروش55060,000,00033,000,000,0001393-12-02
36097تهرانکامرانیه جنوبیکلنگیفروش23825,000,0005,950,000,0001393-12-02
36105تهرانولنجک - فردهاکلنگیفروش1,10029,000,00031,900,000,0001393-12-02
36107تهراننیاورانکلنگیفروش63816,000,00010,208,000,0001393-12-02
35978تهرانستارخان - شادمانکلنگیفروش2506,500,0001,300,000,0001393-12-01
35842تهرانستارخانکلنگیفروش30810,000,0001,900,000,0001393-11-30
35535تهرانگرگان - نامجوکلنگیفروش1205,500,000770,000,0001393-11-28
35540تهرانمجیدیه شمالیکلنگیفروش806,000,000720,000,0001393-11-28
35541تهرانمجیدیه شمالیکلنگیفروش1806,500,000546,000,0001393-11-28
35553تهرانمجیدیه جنوبیکلنگیفروش1804,500,000810,000,0001393-11-28
35358تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش17710,500,0001,858,500,0001393-11-26
35364تهرانجشنوارهکلنگیفروش1305,500,000600,000,0001393-11-26
35365تهرانجشنواره - اسفندانیکلنگیفروش2805,500,0001,200,000,0001393-11-26
34566تهرانپاسدارانکلنگیفروش5013,500,00067,500,0001393-11-19
34567تهرانپاسداران - سروستانکلنگیفروش18313,660,0002,500,000,0001393-11-19
34574تهران4 راه تیر اندازکلنگیفروش23117,300,0004,000,000,0001393-11-19
34585تهرانتهرانپارس - استخرکلنگیفروش2695,000,0001,345,000,0001393-11-19
Page top