جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,041 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
43806تهراندربندکلنگیفروش24019,000,0003,420,000,0001394-03-09
43811تهراندولت - قناتکلنگیفروش32026,310,90010,000,000,0001394-03-09
43822تهرانسبلان جنوبیکلنگیفروش1407,200,000800,000,0001394-03-09
43823تهرانستارخانکلنگیفروش48010,500,0002,625,000,0001394-03-09
43824تهرانخسرو شمالیکلنگیفروش49215,000,0009,150,000,0001394-03-09
43623تهرانسبلان شمالیکلنگیفروش704,480,000430,000,0001394-03-07
43624تهرانسبلان شمالیکلنگیفروش4804,760,0001,000,000,0001394-03-07
43633تهرانزعفرانیهکلنگیفروش80030,000,0001394-03-07
43636تهرانزعفرانیه - پسیانکلنگیفروش69025,000,00012,500,000,0001394-03-07
43639تهرانسعادت آبادکلنگیفروش32713,100,0003,100,000,0001394-03-07
43641تهرانسعادت آبادکلنگیفروش5208,800,0004,600,000,0001394-03-07
43657تهرانشریعتی - معلمکلنگیفروش1355,700,000550,000,0001394-03-07
43673تهرانفاطمیکلنگیفروش14010,500,0002,352,000,0001394-03-07
43684تهرانیوسف آبادکلنگیفروش2007,000,0001,400,000,0001394-03-07
43689تهرانقیطریهکلنگیفروش1,00018,000,00010,800,000,0001394-03-07
43690تهرانقلهک - یخچالکلنگیفروش1,60017,000,00015,164,000,0001394-03-07
43705تهراننیروی هواییکلنگیفروش6908,500,0001394-03-07
43711تهرانجمارانکلنگیفروش64018,000,0001394-03-07
43712تهراننیاورانکلنگیفروش24030,000,0001394-03-07
43714تهراننیاورانکلنگیفروش50426,000,00010,400,000,0001394-03-07
43718تهراننظام آبادکلنگیفروش1785,500,000286,000,0001394-03-07
43721تهراننارمککلنگیفروش43513,000,0002,860,000,0001394-03-07
43722تهراننارمک - گلبرگکلنگیفروش1,1398,000,0006,840,000,0001394-03-07
43723تهراننارمککلنگیفروش2408,000,0001,600,000,0001394-03-07
43724تهراننارمک - سمنگانکلنگیفروش16017,000,0001394-03-07
Page top