جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,040 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
44316تهرانولیعصر - ساعیکلنگیفروش25016,250,00013,000,000,0001394-03-17
44154قمرسالتکلنگیفروش184950,000,0001394-03-13
44114تهرانقیطریهکلنگیفروش1,05038,000,0001394-03-12
44033تهراندولتکلنگیفروش30017,000,0004,284,000,0001394-03-12
44038تهرانسبلان شمالیکلنگیفروش1505,105,000470,000,0001394-03-12
44048تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش78030,000,0002,400,000,0001394-03-12
44068تهرانخواجه عبداللهکلنگیفروش8513,000,0001,105,000,0001394-03-12
44083تهرانمینی سیتیکلنگیفروش22810,500,0002,100,000,0001394-03-12
44121تهرانیوسف آبادکلنگیفروش30014,000,0002,296,000,0001394-03-12
44122تهرانولیعصر - پارک ساعیکلنگیفروش1,25016,250,0001394-03-12
44129تهراننیروی هواییکلنگیفروش54012,000,0003,000,000,0001394-03-12
44130تهراننیروی هواییکلنگیفروش2107,775,0001,400,000,0001394-03-12
44131تهراننیروی هواییکلنگیفروش1206,370,000650,000,0001394-03-12
44143تهرانپدر ثانیکلنگیفروش1865,685,000540,000,0001394-03-12
44145تهراننارمک - سمنگانکلنگیفروش2809,135,000950,000,0001394-03-12
44146تهرانمیردامادکلنگیفروش54021,750,00012,000,000,0001394-03-12
43927تهرانمدنی شمالیکلنگیفروش1806,800,000863,600,0001394-03-11
43928تهراننارمک - گلبرگکلنگیفروش807,215,000700,000,0001394-03-11
43941تهرانسه راه پیالهکلنگیفروش22012,000,0001,200,000,0001394-03-11
43976تهراناختیاریه جنوبیکلنگیفروش13415,000,0002,130,000,0001394-03-11
43989تهرانپیروزی - ابوذرکلنگیفروش41014,850,0004,100,000,0001394-03-11
43990تهراننبرد شمالیکلنگیفروش4558,500,0001,700,000,0001394-03-11
43991تهراننبرد شمالیکلنگیفروش656,000,000360,000,0001394-03-11
43992تهرانتهران نوکلنگیفروش1206,000,000450,000,0001394-03-11
43997تهرانجردن - ستاریکلنگیفروش1,39225,000,00014,650,000,0001394-03-11
Page top