جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,052 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
40750تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش2159,700,000970,000,0001394-02-14
40756تهرانسیدخندانکلنگیفروش1307,500,000930,000,0001394-02-14
40770تهرانشهرک غربکلنگیفروش31220,000,0004,000,000,0001394-02-14
40773تهرانستارخان - شادمانکلنگیفروش2406,500,0001,092,000,0001394-02-14
40774تهرانبلوار پاک نژادکلنگیفروش40018,000,0007,200,000,0001394-02-14
40778تهرانشیخ بهاییکلنگیفروش27520,000,0003,500,000,0001394-02-14
40780تهرانسعادت آبادکلنگیفروش72430,000,00013,440,000,0001394-02-14
40800تهرانفرمانیهکلنگیفروش40013,000,00013,299,000,0001394-02-14
40802تهرانفرمانیهکلنگیفروش60025,000,0001394-02-14
40805تهرانقلهککلنگیفروش24013,900,0003,155,300,0001394-02-14
40816تهرانده ونککلنگیفروش1804,500,000900,000,0001394-02-14
40826تهرانهفت تیرکلنگیفروش5008,500,0004,505,000,0001394-02-14
40830تهراننیروی هواییکلنگیفروش1806,500,000975,000,0001394-02-14
40836تهراننیاورانکلنگیفروش21016,670,0001394-02-14
40843تهراننارمککلنگیفروش4009,000,0001,800,000,0001394-02-14
40844تهراننارمک - گلبرگکلنگیفروش1606,000,000828,000,0001394-02-14
40846تهراننارمککلنگیفروش17010,800,0001,404,000,0001394-02-14
40667تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش40014,500,0005,800,000,0001394-02-13
40583تهرانشریعتی - قلهککلنگیفروش82218,000,00012,240,000,0001394-02-10
40590تهرانشهرک غربکلنگیفروش1,09620,000,00016,000,000,0001394-02-10
40591تهرانشهرک غربکلنگیفروش1,16016,000,00018,560,000,0001394-02-10
40605تهرانظفرکلنگیفروش69224,000,0001394-02-10
40614تهرانفاطمی غربیکلنگیفروش25010,000,0001,440,000,0001394-02-10
40621تهرانقیطریهکلنگیفروش1557,000,000840,000,0001394-02-10
40627تهرانونککلنگیفروش1,69634,480,00035,000,000,0001394-02-10
40447تهرانآجودانیهکلنگیفروش8026,000,00032,500,000,0001394-02-09
40458تهرانازگلکلنگیفروش1308,000,0003,640,000,0001394-02-09
40469تهرانالهیهکلنگیفروش97525,000,00020,000,000,0001394-02-09
40471تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش16011,500,0001,311,000,0001394-02-09
40477تهرانسازمان جنوبیکلنگیفروش63011,000,0001394-02-09
Page top