جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,041 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
47411تهرانجردنکلنگیفروش2,40018,000,00027,000,000,0001394-04-13
47412تهرانجردنکلنگیفروش1,38028,000,00016,800,000,0001394-04-13
47414تهرانجمالزادهکلنگیفروش60012,000,0003,804,000,0001394-04-13
47288تهرانقیطریه - سهیلکلنگیفروش60015,500,0006,975,000,0001394-04-10
47145تهرانسردار جنگلکلنگیفروش36012,000,0003,036,000,0001394-04-10
47149تهرانسعادت آبادکلنگیفروش30017,000,0001394-04-10
47154تهرانشهرک غربکلنگیفروش22030,200,00020,000,000,0001394-04-10
47156تهرانخوارزمکلنگیفروش80062,500,00050,000,000,0001394-04-10
47157تهرانعلامه جنوبیکلنگیفروش33020,000,0004,000,000,0001394-04-10
47201تهرانگاندیکلنگیفروش99017,500,0001394-04-10
47226تهرانتهرانپارس - رشیدکلنگیفروش1209,000,0001,692,000,0001394-04-10
47229تهرانجردنکلنگیفروش84117,000,0005,661,000,0001394-04-10
47232تهرانجلفا - ارسبارانکلنگیفروش52511,500,0003,657,000,0001394-04-10
47233تهرانجنت آباد جنوبیکلنگیفروش5608,500,0002,448,000,0001394-04-10
47234تهرانجنت آباد شمالیکلنگیفروش22010,000,0002,100,000,0001394-04-10
47237تهراندزآشیبکلنگیفروش1,00014,000,0007,000,000,0001394-04-10
47250تهرانسعادت آبادکلنگیفروش24015,000,0003,840,000,0001394-04-10
47258تهرانسوهانککلنگیفروش94013,000,00018,200,000,0001394-04-10
47264تهرانشهرک غربکلنگیفروش70017,000,00012,444,000,0001394-04-10
47265تهرانشهرک غربکلنگیفروش4905,200,0001394-04-10
47276تهرانفاطمیکلنگیفروش68011,000,0003,300,000,0001394-04-10
47278تهرانقلهککلنگیفروش24013,000,0002,951,000,0001394-04-10
47112تهرانجمشیدیهکلنگیفروش10619,000,0003,370,000,0001394-04-09
47009تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش1,875کارشناسیکارشناسی1394-04-08
47023تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش15011,000,0001,254,000,0001394-04-08
Page top