جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,041 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
50104تهرانزعفرانیهکلنگیفروش80032,000,00024,512,000,0001394-05-11
50107تهرانشهرک غربکلنگیفروش33626,000,0006,968,000,0001394-05-11
50121تهرانقیطریه - سهیلکلنگیفروش1,08019,000,00010,000,000,0001394-05-11
50122تهرانشهرک غربکلنگیفروش6,50040,200,000165,000,000,0001394-05-11
46651تهرانزعفرانیه - آصفکلنگیفروش959,000,000945,000,0001394-05-10
50055تهرانسازمان شمالیکلنگیفروش40513,000,0004,810,000,0001394-05-10
50058تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش53213,205,0007,000,000,0001394-05-10
50063تهرانایران زمین جنوبیکلنگیفروش3459,190,0001,950,000,0001394-05-10
50069تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش22512,135,0001,250,000,0001394-05-10
50070تهرانوفا آذر شمالیکلنگیفروش28011,000,0003,300,000,0001394-05-10
50073تهرانپاسداران - زمردکلنگیفروش52020,445,0004,600,000,0001394-05-10
50081تهرانایثار شمالیکلنگیفروش21010,000,0002,080,000,0001394-05-10
50082تهرانبلوار شهرداریکلنگیفروش30021,000,0003,906,000,0001394-05-10
50083تهرانبلوار پاکنژادکلنگیفروش1,10030,000,00024,000,000,0001394-05-10
50084تهرانتهرانپارس - اولکلنگیفروش14011,800,0001,600,000,0001394-05-10
50086تهرانجردن - سعیدیکلنگیفروش82920,000,0009,600,000,0001394-05-10
50087تهرانجنت آبادکلنگیفروش24315,000,0001,215,000,0001394-05-10
50089تهرانوفادار شرقیکلنگیفروش1407,500,0001,350,000,0001394-05-10
50092تهرانبلوار فرهنککلنگیفروش1,36020,000,0001394-05-10
50099تهراندولتکلنگیفروش1,00015,000,00022,500,000,0001394-05-10
42865تهرانسعادت آبادکلنگیفروش1476,000,000882,000,0001394-05-08
45672تهرانبلوار فرحزادیکلنگیفروش1805,500,000660,000,0001394-05-08
49564تهرانتهرانپارس - باقریکلنگیفروش22512,000,0002,640,000,0001394-05-06
49565تهرانتهرانپارس - غربیهاکلنگیفروش16010,000,0001,500,000,0001394-05-06
49568تهرانشهرک غربکلنگیفروش24025,000,0001394-05-06
Page top