جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,041 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
51414تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش35010,000,0002,200,000,0001394-05-21
51429تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش26011,000,0001394-05-21
51438تهرانپاسداران - نگارستانکلنگیفروش28025,000,0006,550,000,0001394-05-21
51510تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2259,200,0001,580,000,0001394-05-21
51511تهرانتهرانپارس - دومکلنگیفروش4509,000,0002,592,000,0001394-05-21
51513تهرانجردنکلنگیفروش1,02025,000,0001394-05-21
51514تهرانجمالزاده شمالیکلنگیفروش2407,800,0001,435,200,0001394-05-21
51517تهرانجردنکلنگیفروش1,80020,000,00023,200,000,0001394-05-21
51058اصفهانهاتفکلنگیفروش3984,500,0001,590,000,0001394-05-19
51204تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش72022,560,0008,800,000,0001394-05-18
39980تهرانده ونککلنگیفروش908,000,0002,680,000,0001394-05-17
43235تهرانونک - سئولکلنگیفروش44015,500,0002,712,500,0001394-05-17
51009تهراناختیاریهکلنگیفروش24013,000,0002,262,000,0001394-05-17
51013تهرانشهرک نفتکلنگیفروش32513,750,0002,750,000,0001394-05-17
51017تهراناقدسیهکلنگیفروش45024,000,00013,392,000,0001394-05-17
51019تهرانالهیهکلنگیفروش1,10025,000,00020,000,000,0001394-05-17
51023تهرانبلوار فردوسکلنگیفروش62410,500,0005,512,500,0001394-05-17
51027تهرانپاسداران شمالیکلنگیفروش6,00035,000,000140,000,000,0001394-05-17
51037تهرانتهرانپارس - غربیهاکلنگیفروش5009,000,0007,200,000,0001394-05-17
51038تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1,24012,000,00012,000,000,0001394-05-17
51039تهرانتهرانپارسکلنگیفروش5,00022,000,00030,800,000,0001394-05-17
51042تهرانشاهین شمالیکلنگیفروش4209,220,0002,630,000,0001394-05-17
50640تهرانمدنی شمالیکلنگیفروش11,5007,000,0001394-05-14
50641تهراننارمک - سمنگانکلنگیفروش2808,500,0001,700,000,0001394-05-14
50643تهراننظام آبادکلنگیفروش1414,000,000300,000,0001394-05-14
Page top