جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,033 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
51058اصفهانهاتفکلنگیفروش3984,500,0001,590,000,0001394-05-19
51204تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش72022,560,0008,800,000,0001394-05-18
39980تهرانده ونککلنگیفروش908,000,0002,680,000,0001394-05-17
43235تهرانونک - سئولکلنگیفروش44015,500,0002,712,500,0001394-05-17
51009تهراناختیاریهکلنگیفروش24013,000,0002,262,000,0001394-05-17
51013تهرانشهرک نفتکلنگیفروش32513,750,0002,750,000,0001394-05-17
51017تهراناقدسیهکلنگیفروش45024,000,00013,392,000,0001394-05-17
51019تهرانالهیهکلنگیفروش1,10025,000,00020,000,000,0001394-05-17
51023تهرانبلوار فردوسکلنگیفروش62410,500,0005,512,500,0001394-05-17
51027تهرانپاسداران شمالیکلنگیفروش6,00035,000,000140,000,000,0001394-05-17
51037تهرانتهرانپارس - غربیهاکلنگیفروش5009,000,0007,200,000,0001394-05-17
51038تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1,24012,000,00012,000,000,0001394-05-17
51039تهرانتهرانپارسکلنگیفروش5,00022,000,00030,800,000,0001394-05-17
51042تهرانشاهین شمالیکلنگیفروش4209,220,0002,630,000,0001394-05-17
50640تهرانمدنی شمالیکلنگیفروش11,5007,000,0001394-05-14
50641تهراننارمک - سمنگانکلنگیفروش2808,500,0001,700,000,0001394-05-14
50643تهراننظام آبادکلنگیفروش1414,000,000300,000,0001394-05-14
50646تهراننیروی هواییکلنگیفروش54412,000,0003,600,000,0001394-05-14
50648تهرانمفتح جنوبیکلنگیفروش1,1509,000,00011,178,000,0001394-05-14
50650تهرانولیعصر - زرتشتکلنگیفروش33310,000,0002,000,000,0001394-05-14
50652تهرانونککلنگیفروش54935,000,0001394-05-14
50653تهرانولیعصر - طالقانیکلنگیفروش72013,000,0005,356,000,0001394-05-14
50661تهرانمیردامادکلنگیفروش26023,000,0005,520,000,0001394-05-14
50595تهرانکریمخانکلنگیفروش35012,000,0003,000,000,0001394-05-13
50494تهرانظفر - گوی آبادیکلنگیفروش16010,000,0001,000,000,0001394-05-13
Page top