جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,033 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
52067تهرانسعادت آبادکلنگیفروش34514,000,0002,800,000,0001394-05-31
51633تهرانحیدر خانی شمالیکلنگیفروش6307,500,0003,000,000,0001394-05-27
50186تهرانامام حسنکلنگیفروش753,800,000680,000,0001394-05-27
51718تهرانصرافهای جنوبیکلنگیفروش15020,500,0001394-05-24
51734تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش28010,800,0001394-05-24
51742تهرانپاسداران - نگارستانکلنگیفروش28015,000,0003,000,000,0001394-05-24
51745تهرانمقدس اردبیلیکلنگیفروش1,00040,000,00061,360,000,0001394-05-24
51747تهرانسعادت آبادکلنگیفروش49517,000,0003,400,000,0001394-05-24
51722تهرانزعفرانیه - آصفکلنگیفروش58031,000,00011,191,000,0001394-05-24
51719تهرانستارخان - بهبودیکلنگیفروش3108,700,0002,088,000,0001394-05-24
51715تهرانسردار جنگلکلنگیفروش70010,500,0001394-05-24
51713تهرانپاسدارانکلنگیفروش15012,000,000600,000,0001394-05-24
51708تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش37013,000,0001394-05-24
51706تهرانبلوار اوشانکلنگیفروش3709,375,0001,500,000,0001394-05-24
51549تهرانسعادت آبادکلنگیفروش99022,000,00017,600,000,0001394-05-22
51547تهرانشهرک گلدیسانکلنگیفروش21015,000,0001394-05-22
51527تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش70017,500,0007,000,000,0001394-05-22
51414تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش35010,000,0002,200,000,0001394-05-21
51429تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش26011,000,0001394-05-21
51438تهرانپاسداران - نگارستانکلنگیفروش28025,000,0006,550,000,0001394-05-21
51510تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2259,200,0001,580,000,0001394-05-21
51511تهرانتهرانپارس - دومکلنگیفروش4509,000,0002,592,000,0001394-05-21
51513تهرانجردنکلنگیفروش1,02025,000,0001394-05-21
51514تهرانجمالزاده شمالیکلنگیفروش2407,800,0001,435,200,0001394-05-21
51517تهرانجردنکلنگیفروش1,80020,000,00023,200,000,0001394-05-21
Page top