جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,041 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
52016تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش28013,000,0001394-05-31
52020تهرانازگلکلنگیفروش26712,000,0001394-05-31
52023تهرانبلوار اوشانکلنگیفروش4005,000,000,0001394-05-31
52031تهرانشهرک مخابراتکلنگیفروش44028,000,00010,000,000,0001394-05-31
52039تهرانشاهین شمالیکلنگیفروش4209,000,0001,890,000,0001394-05-31
52043تهرانشهرک غربکلنگیفروش58020,000,00013,500,000,0001394-05-31
52052تهرانصادقیه - ف دومکلنگیفروش40510,000,0001394-05-31
52059تهرانبلوار شهرزادکلنگیفروش28521,000,0001394-05-31
52067تهرانسعادت آبادکلنگیفروش34514,000,0002,800,000,0001394-05-31
51633تهرانحیدر خانی شمالیکلنگیفروش6307,500,0003,000,000,0001394-05-27
50186تهرانامام حسنکلنگیفروش753,800,000680,000,0001394-05-27
51718تهرانصرافهای جنوبیکلنگیفروش15020,500,0001394-05-24
51734تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش28010,800,0001394-05-24
51742تهرانپاسداران - نگارستانکلنگیفروش28015,000,0003,000,000,0001394-05-24
51745تهرانمقدس اردبیلیکلنگیفروش1,00040,000,00061,360,000,0001394-05-24
51747تهرانسعادت آبادکلنگیفروش49517,000,0003,400,000,0001394-05-24
51722تهرانزعفرانیه - آصفکلنگیفروش58031,000,00011,191,000,0001394-05-24
51719تهرانستارخان - بهبودیکلنگیفروش3108,700,0002,088,000,0001394-05-24
51715تهرانسردار جنگلکلنگیفروش70010,500,0001394-05-24
51713تهرانپاسدارانکلنگیفروش15012,000,000600,000,0001394-05-24
51708تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش37013,000,0001394-05-24
51706تهرانبلوار اوشانکلنگیفروش3709,375,0001,500,000,0001394-05-24
51549تهرانسعادت آبادکلنگیفروش99022,000,00017,600,000,0001394-05-22
51547تهرانشهرک گلدیسانکلنگیفروش21015,000,0001394-05-22
51527تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش70017,500,0007,000,000,0001394-05-22
Page top