جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,041 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
92592تهرانفرمانیهکلنگیفروش12010,000,0001,200,000,0001395/09/16
92587تهرانآجودانیهکلنگیفروش1,25026,000,0001395/09/16
92584تهراننارمک - مدائنکلنگیفروش28310,000,0001395/09/16
92564تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش16011,500,0001395/09/16
92563تهرانامیرآباد شمالیکلنگیفروش25011,000,0001395/09/16
92585تهرانآجودانیهکلنگیفروش50813,000,000,0001395/09/16
92565تهرانسهروردیکلنگیفروش30011,500,0001395/09/16
92560تهرانشهر زیباکلنگیفروش1789,000,0001,602,000,0001395/09/16
92557تهرانجنت آبادکلنگیفروش46810,000,0001395/09/16
92555تهرانآبشناسانکلنگیفروش20012,500,0001395/09/16
92458تهرانجمشیدیهکلنگیفروش2009,000,0009,000,000,0001395/09/15
92413تهرانشهرک غربکلنگیفروش1472,200,000,0001395/09/15
92410تهرانسعادت آبادکلنگیفروش22025,000,0001395/09/15
92403تهرانولنجککلنگیفروش1,00018,000,0001395/09/15
92400تهرانفرمانیه غربیکلنگیفروش59627,000,0001395/09/15
92214تهراننارمککلنگیفروش11012,711,0001,500,000,0001395/09/14
92218تهرانستارخانکلنگیفروش31010,000,0001395/09/14
92213تهراننارمککلنگیفروش28515,000,0004,275,000,0001395/09/14
92210تهراننظام آبادکلنگیفروش754,000,000200,000,0001395/09/14
92120تهرانزعفرانیهکلنگیفروش2,05051,036,00032,000,000,0001395/09/13
92163تهرانهرویکلنگیفروش55014,000,0007,420,000,0001395/09/13
92113تهرانجردنکلنگیفروش1,96025,000,0001395/09/12
91993تهراندروسکلنگیفروش1,61224,000,0001395/09/11
91991تهرانزعفرانیهکلنگیفروش50025,000,00010,000,000,0001395/09/11
91994تهرانجردنکلنگیفروش1,30020,000,00015,200,000,0001395/09/11
Page top