جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,052 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
47023تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش15011,000,0001,254,000,0001394-04-08
47026تهرانفردوس شرقکلنگیفروش72012,000,0004,464,000,0001394-04-08
47029تهرانپاسداران شمالیکلنگیفروش91825,000,00020,750,000,0001394-04-08
47034تهرانبلوار عدلکلنگیفروش25811,000,0004,543,000,0001394-04-08
47035تهرانسردار شمالیکلنگیفروش48010,000,0002,010,000,0001394-04-08
47051تهراندزآشیبکلنگیفروش50014,000,0001394-04-08
46915تهرانشهرک غربکلنگیفروش3,600150,000,00042,000,000,0001394-04-07
46916تهرانبلوار دادمانکلنگیفروش4555,200,0001,388,400,0001394-04-07
46626تهرانپاسداران - بوستانکلنگیفروش63417,000,0008,653,000,0001394-04-06
46607تهراندروسکلنگیفروش2,56022,000,0001394-04-06
46640تهرانقیطریهکلنگیفروش81245,000,00016,515,000,0001394-04-06
46639تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش42013,500,0002,254,500,0001394-04-06
46634تهرانفردوس شرقکلنگیفروش1507,500,0001,755,000,0001394-04-06
46632تهراننیاورانکلنگیفروش1,00019,000,0009,500,000,0001394-04-06
46631تهرانقیطریهکلنگیفروش24020,000,0004,000,000,0001394-04-06
46653تهرانسعادت آبادکلنگیفروش60022,000,00012,320,000,0001394-04-06
46650تهرانقیطریهکلنگیفروش11016,500,0001,650,000,0001394-04-06
46648تهرانجشنوارهکلنگیفروش1705,000,000700,000,0001394-04-06
46643تهراندروسکلنگیفروش706,000,000660,000,0001394-04-06
46513تهرانجهان آراکلنگیفروش40512,000,0002,640,000,0001394-04-04
46537تهرانیوسف آبادکلنگیفروش2,55818,000,00020,700,000,0001394-04-04
45950تهرانتهرانپارس - غربیهاکلنگیفروش26010,500,0002,362,500,0001394-04-01
45957تهرانستارخانکلنگیفروش18014,000,000770,000,0001394-04-01
45982تهرانفرمانیهکلنگیفروش2,00035,000,0001394-04-01
45995تهرانبلوار فرحزادیکلنگیفروش42016,000,0006,720,000,0001394-04-01
46129تهراننیاوران کلنگیفروش64030,000,00019,800,000,0001394-04-01
45808تهرانپاسداران - سروستانکلنگیفروش29512,000,0006,000,000,0001394-03-31
45668تهرانتهرانپارس - رشیدکلنگیفروش7611,000,0006,072,000,0001394-03-30
45671تهرانعلامه جنوبیکلنگیفروش12016,500,0001394-03-30
45673تهرانشهرک غربکلنگیفروش50کارشناسیکارشناسی1394-03-30
Page top