جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,040 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
54160تهرانپاسدارانکلنگیفروش33011,500,000,0001394-06-17
54254تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش40025,000,0005,000,000,0001394-06-17
54261تهراندریان نوکلنگیفروش1809,000,0001394-06-17
54262تهرانسازمان آبکلنگیفروش36812,000,0002,100,000,0001394-06-17
54276تهرانشهرک غربکلنگیفروش1,04016,000,00012,800,000,0001394-06-17
54277تهرانشهرک غربکلنگیفروش1,28030,000,00024,000,000,0001394-06-17
54281تهرانصادقیه - فلکه دومکلنگیفروش42010,000,0002,200,000,0001394-06-17
54286تهرانظفرکلنگیفروش50018,000,0008,460,000,0001394-06-17
54287تهرانظفرکلنگیفروش66016,000,0009,360,000,0001394-06-17
53926تهرانشهرک غربکلنگیفروش28025,000,0005,175,000,0001394-06-16
54048تهرانکریمخانکلنگیفروش64010,000,0001394-06-16
54053تهرانمطهری - ترکمنستانکلنگیفروش3609,700,0002,182,500,0001394-06-16
54054تهراننارمک - سمنگانکلنگیفروش24014,000,0002,758,000,0001394-06-16
54057تهراننظام آباد - وحیدیهکلنگیفروش1035,000,000470,000,0001394-06-16
54062تهرانگیشا - زوج هاکلنگیفروش51011,700,0003,300,000,0001394-06-16
54079تهرانهفت تیرکلنگیفروش45011,000,0002,750,000,0001394-06-16
54080تهرانولیعصر - ونککلنگیفروش69017,000,0007,191,000,0001394-06-16
53679تبریزکوچه باغ کلنگیفروش2232,000,000400,000,0001394-06-14
53736تهرانمیدان امام حسینکلنگیفروش1205,000,0001,000,000,0001394-06-14
53737تهراناقدسیهکلنگیفروش42011,600,0001,850,000,0001394-06-14
53751تهرانپیروزی - شکوفهکلنگیفروش3604,850,000750,000,0001394-06-14
53754تهرانسعادت آبادکلنگیفروش50125,000,0005,000,000,0001394-06-14
53755تهرانسعادت آبادکلنگیفروش36012,300,0003,200,000,0001394-06-14
53759تهرانستارخان - شادمانکلنگیفروش9508,500,0004,148,000,0001394-06-14
53760تهرانستارخانکلنگیفروش22010,000,0001,540,000,0001394-06-14
Page top