جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,052 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
47784تهرانشهرک غربکلنگیفروش39020,000,0004,400,000,0001394-04-16
47785تهرانشهرک غربکلنگیفروش85020,000,00015,200,000,0001394-04-16
47779تهرانشهید کردکلنگیفروش1657,500,000540,000,0001394-04-16
47778تهراندبستانکلنگیفروش2527,000,000896,000,0001394-04-16
47774تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش90025,000,00015,200,000,0001394-04-16
47773تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش25015,000,0003,000,000,0001394-04-16
47772تهرانسهروردی جنوبیکلنگیفروش26010,000,0001,700,000,0001394-04-16
40219تهرانشیخ بهاییکلنگیفروش2004,865,000550,000,0001394-04-15
47684تهرانجردنکلنگیفروش66222,000,00011,000,000,0001394-04-15
47682تهرانجمالزادهکلنگیفروش3907,500,0002,250,000,0001394-04-15
47683تهرانجهان کودککلنگیفروش83020,000,00010,000,000,0001394-04-15
47678تهرانتهرانپارسکلنگیفروش31013,000,0003,211,000,0001394-04-15
47679تهرانتهرانپارس - غربیهاکلنگیفروش6409,500,0003,990,000,0001394-04-15
47671تهرانپونک - ایرانپارسکلنگیفروش34512,500,0002,000,000,0001394-04-15
47670تهرانسردار جنگلکلنگیفروش38012,100,0003,000,000,0001394-04-15
47667تهرانپاسدارانکلنگیفروش90015,000,0006,750,000,0001394-04-15
47648تهرانازگلکلنگیفروش709,249,0009,000,000,0001394-04-15
47646تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش20015,000,0001394-04-15
47549تهراننیاوران - مژدهکلنگیفروش70020,000,0009,960,000,0001394-04-15
47548تهراناشکستان پورکلنگیفروش84020,000,00017,720,000,0001394-04-15
47540تهرانفرمانیهکلنگیفروش65030,000,00018,930,000,0001394-04-15
47507تهرانجردنکلنگیفروش2,40018,000,00027,540,000,0001394-04-14
47511تهرانسهروردی - آپاداناکلنگیفروش34015,300,0003,442,500,0001394-04-14
47524تهرانشهرک غربکلنگیفروش55045,000,00013,500,000,0001394-04-14
47522تهرانشهرک غربکلنگیفروش1,22020,000,0001394-04-14
47516تهرانشمس آبادکلنگیفروش52017,500,0009,100,000,0001394-04-14
47509تهرانسهروردی جنوبیکلنگیفروش2889,000,0001,485,000,0001394-04-14
47389تهراناقدسیهکلنگیفروش30010,605,0001,750,000,0001394-04-13
47392تهرانالهیه - گلنارکلنگیفروش1,29024,000,0001394-04-13
47393تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش50110,000,0003,600,000,0001394-04-13
Page top