جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,041 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
58460تهرانبلوار دریاکلنگیفروش15040,000,0008,600,000,0001394-07-30
58471تهرانیوسف آبادکلنگیفروش47812,318,0002,550,000,0001394-07-30
58475تهرانهرویکلنگیفروش1304,375,000700,000,0001394-07-30
58481تهرانوحیدیه - تسلیحاتکلنگیفروش1715,000,000500,000,0001394-07-30
58484تهرانوحیدیه - زرکشکلنگیفروش1227,000,000700,000,0001394-07-30
58485تهراننارمککلنگیفروش1756,190,000650,000,0001394-07-30
58488تهرانهفت تیرکلنگیفروش45011,000,0002,750,000,0001394-07-30
58494تهرانولنجککلنگیفروش1,00030,000,0001394-07-30
58498تهراننیروی هواییکلنگیفروش5839,000,0005,247,000,0001394-07-30
58505تهرانقلهککلنگیفروش31512,000,0002,232,000,0001394-07-30
58507تهرانولنجککلنگیفروش2,52025,000,0001394-07-30
58331تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش28011,000,0002,530,000,0001394-07-29
58339تهرانپیروری - شکوفهکلنگیفروش2257,080,000850,000,0001394-07-29
58372تهرانجنت آبادکلنگیفروش36317,000,0003,400,000,0001394-07-29
58381تهرانبلوار پاک نژادکلنگیفروش1,10030,000,00024,000,000,0001394-07-29
46627تهرانجنت آباد شمالیکلنگیفروش4008,100,0001,620,000,0001394-07-28
58212تهرانمجیدیه شمالیکلنگیفروش2146,500,0001,014,000,0001394-07-28
58214تهرانمجیدیه جنوبیکلنگیفروش54010,000,0002,500,000,0001394-07-28
58219تهراننارمککلنگیفروش3157,500,0001,500,000,0001394-07-28
58222تهراننظام آبادکلنگیفروش3073,800,000874,000,0001394-07-28
58230تهرانولنجککلنگیفروش35622,000,0001394-07-28
58241تهرانکریم خانکلنگیفروش31510,000,0001,700,000,0001394-07-28
58076تهراناشرفی - باهنرکلنگیفروش2149,500,0001,995,000,0001394-07-27
58082تهرانپیروزی - شکوفهکلنگیفروش1895,500,000478,500,0001394-07-27
58084تهراننبرد شمالیکلنگیفروش8006,500,0001394-07-27
Page top