جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,041 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
59678تهراناقدسیهکلنگیفروش35011,875,0001,900,000,0001394-08-16
59679تهرانتجریشکلنگیفروش1,14626,178,0001394-08-16
59681تهرانزعفرانیهکلنگیفروش1,35040,000,00019,440,000,0001394-08-16
59714تهراندامپزشکیکلنگیفروش68کارشناسیکارشناسی1394-08-16
18367تهرانحافظکلنگیفروش80016,500,00017,000,000,0001394-08-15
19504تهراننیاوران کلنگیفروش1,00042,000,00064,680,000,0001394-08-15
19505تهراندربندکلنگیفروش1,00030,000,00030,000,000,0001394-08-15
20948تهراناقدسیهکلنگیفروش50055,000,00061,000,000,0001394-08-15
58663تهرانستارخان - شادمانکلنگیفروش1606,800,000775,200,0001394-08-13
59451تهرانسهروردی - آپاداناکلنگیفروش37015,000,0003,375,000,0001394-08-13
59454تهرانشمس آبادکلنگیفروش2908,800,0001,980,000,0001394-08-13
59458تهرانگلناز جنوبیکلنگیفروش36810,500,0001,543,500,0001394-08-13
59467تهرانشهرک غربکلنگیفروش45016,500,0003,300,000,0001394-08-13
59335تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش3459,198,0001,950,000,0001394-08-12
59342تهرانبلوار فردوس شرقکلنگیفروش51010,000,0003,030,000,0001394-08-12
59353تهراندولتکلنگیفروش20010,000,0002,000,000,0001394-08-12
59359تهرانوفا آذر شمالیکلنگیفروش48012,000,0003,588,000,0001394-08-12
59213تهرانسهروردی - آپاداناکلنگیفروش52026,785,0006,000,000,0001394-08-11
59220تهرانظفر - نفتکلنگیفروش1,53635,920,00030,000,000,0001394-08-11
59223تهرانفاطمیکلنگیفروش51011,000,0001394-08-11
59226تهرانیوسف آبادکلنگیفروش26013,500,0002,160,000,0001394-08-11
59103تهرانانقلابکلنگیفروش2005,000,000520,000,0001394-08-10
59112تهرانحبیب اله شمالیکلنگیفروش3006,500,0001,501,500,0001394-08-10
59113تهرانبلوار پاک نژادکلنگیفروش66022,000,00014,520,000,0001394-08-10
59129تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش34013,333,0003,000,000,0001394-08-10
Page top