جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,052 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
92563تهرانامیرآباد شمالیکلنگیفروش25011,000,0001395/09/16
92585تهرانآجودانیهکلنگیفروش50813,000,000,0001395/09/16
92565تهرانسهروردیکلنگیفروش30011,500,0001395/09/16
92560تهرانشهر زیباکلنگیفروش1789,000,0001,602,000,0001395/09/16
92557تهرانجنت آبادکلنگیفروش46810,000,0001395/09/16
92555تهرانآبشناسانکلنگیفروش20012,500,0001395/09/16
92458تهرانجمشیدیهکلنگیفروش2009,000,0009,000,000,0001395/09/15
92413تهرانشهرک غربکلنگیفروش1472,200,000,0001395/09/15
92410تهرانسعادت آبادکلنگیفروش22025,000,0001395/09/15
92403تهرانولنجککلنگیفروش1,00018,000,0001395/09/15
92400تهرانفرمانیه غربیکلنگیفروش59627,000,0001395/09/15
92214تهراننارمککلنگیفروش11012,711,0001,500,000,0001395/09/14
92218تهرانستارخانکلنگیفروش31010,000,0001395/09/14
92213تهراننارمککلنگیفروش28515,000,0004,275,000,0001395/09/14
92210تهراننظام آبادکلنگیفروش754,000,000200,000,0001395/09/14
92120تهرانزعفرانیهکلنگیفروش2,05051,036,00032,000,000,0001395/09/13
92163تهرانهرویکلنگیفروش55014,000,0007,420,000,0001395/09/13
92113تهرانجردنکلنگیفروش1,96025,000,0001395/09/12
91993تهراندروسکلنگیفروش1,61224,000,0001395/09/11
91991تهرانزعفرانیهکلنگیفروش50025,000,00010,000,000,0001395/09/11
91994تهرانجردنکلنگیفروش1,30020,000,00015,200,000,0001395/09/11
91999تهرانونککلنگیفروش1,69631,000,0001395/09/11
91992تهرانجردنکلنگیفروش1,26422,000,00014,256,000,0001395/09/11
91998تهرانجردنکلنگیفروش90020,000,00011,240,000,0001395/09/11
92011تهراننارمککلنگیفروش3753,000,000,0001395/09/11
91997تهرانشمس آبادکلنگیفروش808,000,0001,504,000,0001395/09/11
92000تهراننارمککلنگیمعاوضه36012,000,0001395/09/11
92022تهراننظام آبادکلنگیفروش754,000,000200,000,0001395/09/11
91996تهرانجمالزادهکلنگیفروش1,00012,000,0001395/09/11
91995تهرانیوسف آبادکلنگیفروش60011,500,0001395/09/11
Page top