جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,041 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
62320تهرانالهیهکلنگیفروش97525,000,00020,000,000,0001394-09-14
62324تهراندروسکلنگیفروش10028,570,0001,800,000,0001394-09-14
62325تهرانسعادت آبادکلنگیفروش48017,391,0008,000,000,0001394-09-14
48700تهرانبلوار دریاکلنگیفروش70019,000,00041,800,000,0001394-09-10
62149تهرانشمس آبادکلنگیفروش1,57515,000,00013,500,000,0001394-09-10
62152تهرانخسرو شمالیکلنگیفروش59011,000,0001394-09-10
62174تهرانهروی - وفا منشکلنگیفروش75015,500,0009,718,500,0001394-09-10
62181تهرانشمس آبادکلنگیفروش5608,700,0001394-09-10
62189تهرانفرشتهکلنگیفروش85623,000,0001394-09-10
62235تهراندیباجی جنوبیکلنگیمعاوضه30018,000,0009,600,000,0001394-09-10
62035تهرانستارخان - شادمانکلنگیفروش2206,000,0001,080,000,0001394-09-09
62038تهرانجنت آبادکلنگیفروش24010,000,0002,000,000,0001394-09-09
61928تهرانبلوار بیژنکلنگیفروش55010,000,0004,080,000,0001394-09-08
61937تهرانجنت آباد شمالیکلنگیفروش2709,500,0002,821,500,0001394-09-08
61940تهرانظفرکلنگیفروش35012,000,0005,880,000,0001394-09-08
61847تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش24012,000,0002,520,000,0001394-09-07
61852تهرانجنت آباد شمالیکلنگیفروش2709,500,0002,821,500,0001394-09-07
61858تهرانامیرآباد شمالیکلنگیفروش45913,500,0003,037,500,0001394-09-07
61862تهرانصاحبقرانیهکلنگیفروش95024,000,00019,200,000,0001394-09-07
61867تهرانالهیهکلنگیفروش72023,000,00016,284,000,0001394-09-07
61869تهرانسعادت آبادکلنگیفروش72435,000,00015,680,000,0001394-09-07
61871تهرانسعادت آبادکلنگیفروش5209,230,0004,800,000,0001394-09-07
61814تهرانبلوار دادمانکلنگیفروش15015,000,0003,000,0001394-09-05
61816تهرانسعادت آبادکلنگیفروش48042,860,0007,500,000,0001394-09-05
61821تهرانسعادت آبادکلنگیفروش90020,000,00021,600,000,0001394-09-05
Page top