جستجوی فروش و رهن و اجاره کلنگی تهران و شهرستانها

arrowکلنگی : 3,040 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
63545تهرانفلامک شمالیکلنگیفروش79826,086,00010,800,000,0001394-09-28
63550تهرانشهرک مخابراتکلنگیفروش36012,500,0002,500,000,0001394-09-28
63554تهرانسعادت آبادکلنگیفروش1,22520,000,00020,000,000,0001394-09-28
63561تهرانسعادت آبادکلنگیفروش40632,500,0006,500,000,0001394-09-28
63563تهرانسعادت آبادکلنگیفروش37515,000,0003,000,000,0001394-09-28
63565تهرانسعادت آبادکلنگیفروش36015,458,0003,200,000,0001394-09-28
63389تهرانسازمان شمالیکلنگیفروش1,59612,000,0009,636,000,0001394-09-26
63391تهرانبلوار فردوس شرقکلنگیفروش55511,000,0004,114,000,0001394-09-26
63397تهراننبرد شمالیکلنگیفروش8006,300,0002,646,000,0001394-09-26
63402تهرانبر پیروزیکلنگیفروش2,00016,350,00016,000,000,0001394-09-26
63403تهراندیباجیکلنگیفروش64014,000,0001394-09-26
63414تهراندارآبادکلنگیفروش41013,000,0004,550,000,0001394-09-26
63420تهراندروسکلنگیفروش1,95020,000,00032,240,000,0001394-09-26
63427تهرانسعادت آبادکلنگیفروش12420,000,00020,000,000,0001394-09-26
63429تهرانسعادت آبادکلنگیفروش97025,000,00025,000,000,0001394-09-26
63246تهرانگرگان - نامجوکلنگیفروش1304,500,000540,000,0001394-09-25
63247تهرانگرگان - نامجوکلنگیفروش1253,200,000201,600,0001394-09-25
63259تهراننارمککلنگیفروش1989,500,0001,244,500,0001394-09-25
63263تهراننارمککلنگیفروش3609,500,0002,023,500,0001394-09-25
63264تهراننیروی هواییکلنگیفروش26030,000,0003,900,000,0001394-09-25
63268تهرانهفت تیرکلنگیفروش45010,000,0002,500,000,0001394-09-25
63273تهرانیوسف آبادکلنگیفروش1,31221,000,00015,645,000,0001394-09-25
63274تهرانستارخانکلنگیفروش3609,000,0001,620,000,0001394-09-25
63275تهرانگرگان - نامجوکلنگیفروش2005,063,0001,200,000,0001394-09-25
63279تهرانهفت حوض - نارمککلنگیفروش32011,666,0003,500,000,0001394-09-25
Page top